Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Kiedy pracownikowi przysługuje zwolnienie i zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi w chwili uzyskania zwolnienia lekarskiego na opiekę osobistą na dzieckiem chorym lub z innych powodów, gdy niezbędna jest opieka osobista nas innym członkiem rodziny . Niemniej jednak jest wiele czynników od których zależy prawo do zasiłku opiekuńczego oraz sytuacji uprawniających do skorzystania z takiego zwolnienia

 

 

Pierwszym czynnikiem jest wiek dziecka. Pracownikowi przysługuje prawo do opieki nad dzieckiem zdrowym do ósmego roku życia w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola oraz szkoły, ale również w sytuacji choroby niani, opiekującej się dzieckiem do lat trzech. (musi być w tej sytuacji zawarta umowa między rodzicem a nianią).

Pracownik ma także prawo do opieki nad dzieckiem, gdy dziecko nie ma zapewnionej opieki innego członka rodziny w czasie porodu lub choroby małżonka.  

W sytuacjach opisanych powyżej stan zdrowia dziecka jest nieistotny -chodzi o spełnienie kryterium wieku i o brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem.

Zwolnienie i zasiłek opiekuńczy należy się także w sytuacji choroby dziecka do lat 14stu. Ale nie tylko-gdyż pracownik uzyska zwolnienie i prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy członek rodziny (pozostający w wspólnym gospodarstwie domowym) zachoruje (mąż, żona, ale także teściowie, wnuki, dziadkowie i rodzeństwo). Oczywiście z prawa do zwolnienia i zasiłku skorzysta tylko jedna osoba (czyli albo mąż albo żona).

Zasiłek opiekuńczy (choć nie maksymalnego limitu długości) wypłacany może być nie dłużej niż przez 60 dni kalendarzowych w danym roku dla opieki nad dzieckiem. Dla opieki na innym członkiem rodziny – zasiłek będzie wypłacony za nie więcej niż 14 dni kalendarzowych w danym roku. Warto jednak zaznaczyć, iż okresy te nie sumują się, bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodzinnych, na których pracownik może „wziąć” zasiłek opiekuńczy.

Dokumenty jakie potrzebne są do uzyskania zasiłku opiekuńczego, to oprócz zwolnienia lekarskiego na chorego członka rodziny lub potwierdzenia zamknięcia szkoły, żłobka czy przedszkola – to formularz ZUS-15, jaki wraz z powyższymi dokumentami pracownik ma obowiązek przedłożyć pracodawcy (także w sytuacji porodu żony).

Pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego „od razu”-czyli nie ma w tym przypadku tzw. okresu wyczekiwania jak przy zasiłku chorobowym.

Komu nie przysługuję prawo do opieki i zasiłku opiekuńczego?

Rodzicom, których dzieci przekroczyły ustawowy wiek uprawniający do takiego świadczenia. Również w sytuacji, gdy są inni członkowie rodziny, którzy mogą taką opiekę sprawować.

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80% wymiaru podstawy wynagrodzenia, ale może być obniżony o 25%, jeśli pracownik w terminie nie dostarczy wymaganych dokumentów ( pracownik ma 7 dni na dostarczenie dokumentów).