Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przy umowach zlecenie.

Wyliczanie wynagrodzenia chorobowego przy umowach zlecenie może rodzić sporo trudności. Inny charakter umowy niż umowa  o pracę, wraz z dodatkowo innymi regulacjami dla umów cywilno-prawnych, powoduje, że księgowi dość często borykają się z problemem właściwego ustalenia wysokości wynagrodzenia za umowę zlecenie.

Na wstępie należy wspomnieć o dwóch oczywistych faktach, które przy wyliczaniu wynagrodzenia chorobowego początkujący kadrowiec powinien pamiętać:

  •      Pierwsza rzecz, to zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego ( co w przypadku zleceniobiorców jest dobrowolne).
  •          Druga to fakt, że prawo do zasiłku chorobowego zleceniobiorca nabywa w przypadku posiadania, jeżeli  co najmniej 90-dniowego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Kolejną ważną informacją, o której należy pamiętać, to podstawa od której rozpoczniemy wyliczenia. W przypadku zleceniobiorców podstawą tą będzie przychód określony w umowie. Jest to ważne o tyle, że w takich sytuacjach przychód określony może być kwotowo, prowizyjnie czy za stawkę godzinową. Stąd też kadry powinny pamiętać o limicie przy naliczaniu składek dla umów zlecenie. Ponieważ ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, to podstawa wymiaru składki na to ubezpieczenie za dany miesiąc nie może przekraczać równowartości 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (w 2013r. limit ten wynosi 9.031,28).

Pamiętając zatem o limicie, po ustaleniu czy zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego, przystępujemy do liczenia wynagrodzenia chorobowego. Postawą jest przychód zleceniobiorcy-nie ma znaczenia, że przykładowo zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu od części miesiąca. Składkę liczymy od całego przychodu, który jest podstawą do naliczania składek społecznych ZUS. Następnie należy pomniejszyć przychód o 13,71% i rozpocząć wyliczanie tak jak przy umowie o pracę, w oparciu o zwolnienie lekarskie, gdzie zawarta jest informacja o ilości dni niezdolnością do pracy i przyczynie zwolnienia (ważne by zastosować odpowiedni procent „chorobowego”).

Może się tak zdarzyć, że w umowie zlecenie nie ma określonej kwoty przychodu (prowizja, stawka godzinowa). Wówczas  można uwzględnić kwotę przeciętnego miesięcznego przychodu - z miesiąca, w którym powstało prawo do zasiłku - innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy.

W sytuacji, gdy przychód jest określony kwotowo, ale nie miesięcznie, a przykładowo jedną kwota wypłacona na koniec umowy zawartej na dwa miesiące, wówczas podatnik powinien kwotę przychodu z umowy podzielić ilość dni trwania umowy- wyliczając tzw. dniówkę i pomnożyć ja razy dni miesiąca w którym wystąpiło chorobowe (np. za czerwiec razy 30 dni).

WAŻNE by zapamiętać, że u zleceniobiorcy nie ma niepełnych miesięcy-przychód nie pomniejsza za niepełny „zatrudniony” miesiąc, a liczy tak jakby cały był „przepracowany”.