Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Oskładkowanie umowy zlecenie do 200 zł.

Wielu przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie umowy zlecenie z wynagrodzeniem do 200 zł, ma watpliwości jakim składkom podlega tak niskie wynagrodzenie za zlecenie.


W przypadku umów zlecenie, by prawidłowo oskładkować taką umowę, wazne dla przedsiębiorcy jest informacja, czy zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpieczen (np. ma już umowę o pracę), czy tez zlecenie jest jego pierwszym tytułem do ubezpieczeń.
Jesli zleceniobiorca jest juz zatrudniony w innym miejscu (z dochodem w wysokości minimalnego wynagrodzenia), wówczas podlega on tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli natomiast zlecenie u danego przedsiębiorcy jest jego pierwszym i jedynym miejscem "pracy", wówczas takie zlecenie podlega ubezpieczeniu rentowemu, emerytalenmu,wypadkowemu oraz zdrowotnemu, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.
Nie ma tu znaczenia wysokość wynagrodzenia, zatem umowa zlecenie z wynagrodzeniem 200 zł będzie podlegać wszystkim ubezpieczeniom, jesi nasz zleceniobiorca nie pracuje w innym miejscu.
Warto pamiętać, że umowa zlecenie z wynagrodzeniem 200zł jest opodatkowana ryczałtowo, tzn tawką 18%, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. Nie odlicza się też kwoty na ubezpieczenie zdrowotne.
Przykład wyliczenia gdy zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpieczen:
wynagrodzenie: 200zł.
 KUP: 0,00 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 200,00 zł
Składka zdrowotna: 18zł (200x 9%)
Podstawa opodatkowania: 200,00 zł
Zryczałtowany podatek dochodowy: 36zł (200 x 18%)
Do wypłaty: 146zł (200– 18– 36,00)

Jeżeli nasz zleceniobiorca nie miałby innego tytułu do ubezpieczeń, wówczas 200zł jest podstawa do wyliczenia składek na ubezpieczenie społeczne (chorobowe dobrowolne). Następnie po odjęciu sumy składek na ubezpieczenia społeczne, wyliczamy podstawe do ubezpieczenia zdrowotnego. 200zł w tym przypadku jest rownież podstawą do oblicznia podatku dochodowego jak w powyższym przykładzie.

Należy jednak pamietać, że nie pobiera się zryczałtowanego podatku w sytuacji, gdy np. w umowie zlecenia zamiast wynagrodzenia określonego kwotowo podana jest stawka godzinowa wynagrodzenia i wyniku obliczeń (stawka x ilość godzin) kwota wynagrodzenia miesięcznego wyniesie do 200 zł. Wówczas należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy podobnie jak przy umowach powyżej 200 zł.