Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

"Chorobowe" pracodawcy-jak liczyć składki ZUS.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opłaca składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego dla ustalenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli pracodawca opłaca ubezpieczenie chorobowe oraz opłaca je bez opóźnień, w sytuacji swojej choroby może dokonać proporcjonalnego zmniejszenia minimalnej podstawy na ubezpieczania społeczne ZUS.

Poprawny wzór wyliczenia pomniejszonej podstawy na ubezpieczenie społeczne za czas choroby pracodawcy wygląda następująco:

Obowiązująca w danym roku kalendarzowym podstawa do ubezpieczeń społecznych jest dzielona przez dni miesiąca w jakim wystąpiła choroba pracodawcy, a następnie "dniówka" przemnożona przez ilość dni, gdy pracodawca był zdrowy-daje to podstawę do naliczania składek społecznych ZUS.

Przykład.

Pani Joanna, właścicielka firmy, opłacająca ubezpieczenie chorobowe, w listopadzie od 1 do 5 przebywała na chorobowym. By wyliczyć podstawę do ubezpieczeń społecznych dokona następujących wyliczeń. 2015, 40zl (podstawa na ubezpieczenie społeczne w 2011r) : 30 (liczba dni listopada) x 25(liczba dni podlegania pod ubezpieczenie w listopadzie 30-5 dni choroby).

WAŻNE! Inaczej przedstawia się kwestia ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż jest to składka miesięczna i niepodzielna. Oznacza to, że podstawa na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za czas choroby, nawet wtedy, gdy przedsiębiorca spełnia warunki do przyznania zasiłku z tego tytułu. Zatem w przypadku choroby pracodawca opłaca pełną składkę za ubezpieczenie zdrowotne.