Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Składki ubezpieczeniowe ZUS

 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA ZASADACH OGÓLNYCH 2014
 
podstawa wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w 2014 roku wyniesie 60% z 3.746 zł zł czyli 2.227,80 zł miesięcznie. A to oznacza wyższe składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości:

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

Składka ZUS za miesiąc

styczeń 2014

270,40

(do odliczenia 232,85)

438,73

179,81

55,07

43,38**

55,07

Razem społeczne z chorobowym = 716,99

Razem społeczne bez chorobowego = 661,92

Łącznie składki ZUS za styczeń 2014

1042,46

Podstawa wymiaru
(I '14)

3004,48

2247,60


* wysokość składki rentowej od lutego 2012 roku, po podwyżce z 6 do 8%

** składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,93% od 1 kwietnia 2012

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 2014R.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 roku jest 75%  przeciętnego miesięczna wynagrodzenia, czyli 75% z 4005,97 zł wynosi 3004,48 zł. Składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru, czyli w okresie styczeń - grudzień 2014 roku przedsiębiorcy zapłacą 270,40 zł. zł składki zdrowotnej. 

ODLICZENIE OD PODATKU SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZUS W 2014R.

7,75% podstawy wymiary składki podlega odliczeniu od podatku, czyli miesięcznie można odliczyć 232,85zł.

 

SKŁADKI ZUS - UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - ZASADY PREFERENCYJNE STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2014

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2014 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2013 r.).

 

Za styczeń - grudzień 2014 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 

  • 98,38 zł
(tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
  • 40,32 zł
(tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe
  • 12,35 zł
(tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe
  •  9,73 zł

 (tj. 1,93%) na ubezpieczenie wypadkowe
- przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą
działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego
nie więcej niż 9 osób

 

Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców 3

(preferencyjne składki ZUS dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą nie dłużej, 

niż od 25 sierpnia 2005)

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

Preferencyjna składka ZUS za miesiąc

styczeń 2014

270,40

(do odliczenia 232,85)

98,38 40,32 12,35

9,73(1,93%)

-

Razem społeczne z chorobowym = 160,78

Razem społeczne bez chorobowego= 148,43

Łącznie preferencyjne składki ZUS za styczeń 2014

431,18

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych
(I '2014)

3004,48

504,00

 ZMIANY WSKAŹNIKÓW OD 1 MARCA 3013.

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
147,61 zł 184,52 zł 221,42 zł 01.03.2013
140,41 zł 175,51 zł 210,61 zł 01.12.2012

OGRANICZENIE EMERYTURY

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.583,30 zł 4.797,40 zł 01.03.2013
2.457,20 zł 4.563,30 zł 01.12.2012

OGRANICZENIE SKŁADEK ZUS

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 wynosi  112 380 zł.