Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Składki ubezpieczeniowe ZUS 2015

SKŁADKI ZUS NA ROK 2015 (PODSTAWA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PODANE ZOSTANIE W DRUGIEJ POŁOWIE STYCZNIA 2015)

Przeciętne wynagrodzenie w 2015 roku wyniesie 3966 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku 1750zł.

ZUS zwykły

Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru) Składki w 2014 r. (podstawa wymiaru 2 247,60 zł) Składki w 2015 r. (podstawa wymiaru 2 379,60 zł)
Składka emerytalna (19,52%) 438,73 zł 464,50 zł
Składka rentowa (8%) 179,81 zł 190,37 zł
Składka chorobowa (2,45%) 55,07 zł 58,30 zł
Składka wypadkowa (1,93%) 43,38 zł 45,93 zł
Składka na Fundusz Pracy (2,45%) 55,07 zł 58,30 zł
Razem 772,06 zł 817,40 zł

 

 

ZUS preferencyjny

Rodzaj ubezpieczenia (% podstawy wymiaru) Składki w 2014 r. (podstawa wymiaru 504 zł) Składki w 2015 r. (podstawa wymiaru 525 zł)
Składka emerytalna (19,52%) 98,38 zł 102,48 zł
Składka rentowa (8%) 40,32 zł 42,00 zł
Składka chorobowa (2,45%) 12,35 zł 12,86 zł
Składka wypadkowa (1,93%) 9,73 zł 10,13 zł
Razem 160,78 zł 167,47 zł

 

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
  • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.