Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Kalendarz Podatkowy

5-każdego miesiąca

wpłata składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FEP za poprzedni miesiąc przez jednostki budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicznie jednostek budżetowych.

7-każdego miesiąca

 • Karta podatkowa - termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
 • CIT - 7 - Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

10 ty każdego miesiąca

 • VAT - Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).
 • Rozliczenia z ZUS - W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

15sty każdego miesiąca

 • Rozliczenia z ZUS - Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.
 • Podatek od nieruchomości - Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 • Podatek leśny - Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

20sty każdego miesiąca

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • PIT - Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • CIT - Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

25ty każdego miesiąca

 • VAT - Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7
  Zaliczka na VAT-7D
  VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  VAT – UE (podatnicy rozliczający się w formie elektronicznej)
 • Akcyza - Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Z zastrzeżeniem, że:

Jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Podst.prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa.

Google Calendar

Zbliżające się ważne terminy

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.