Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Nowe zasady wystawiania faktur VAT.

Rok 2013 wprowadził wiele zmian w zasadac wystawiania faktur VAT. Warto by podatnicy zapoznali się z najważniejszymi zmianami.

1. Akceptacja wysyłanych w formie elektronicznej faktur nala jest konieczna, ale nie ma już obowiązku posiadania pisemnej zgody lub elektronicznej.

2. Faktury mogą być już wystawiane przez zarejestrowanych podaników VAT zwolnini, którzy do tej pory mogli wystawiać tylko rachunki.

3. Zmiana w danych, które są umieszczane na fakturze VAT. Do głównych zmian można zaliczyć:

 • braku obowiązku podawania na egzemplarza określenia "kopia/oryginał",
 • wystarczy już podanie samej nazwy "FAKTURA" , bez dodatku "VAT";
 • "data sprzedaży" może zostać na fakturze, ale nowe zasady wprowadziły określenie " data  dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonywania usługi".
 • w przypadku sprzedaży o chcrakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • podatnik ma obowiązek umieścić kwotę wszelkich rabatów;
 • nie ma konieczności wpisywania nr NIP dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • faktura powinna zawierać kwotę należności ogółem, bez podania już należnego podatku;

Rozporządzenie zniosło nazwy faktur :

 • Faktura -MP;
 • Faktura VAT - marża
 • oraz informację, że VAT rozlicza nabywca.

Po zmianach podatnicy mają obowiązek (ci, których to dotyczy) umieścić na fakturze określenie:

 • metoda kasowa;
 • samofakturowanie;
 • procedura marży dla biur podróży;
 • dla dzieł sztuki, antyków i dzieł kolekcjonerskich, towarów używanych - "procedura marży- towary używane/dzieła sztuki/przedmioty kolekcjonerkie/antyki",
 • podstawę prawną zwolnienia z VAT.

Zlikwidowano obowiązek umieszczania nr rejestracyjnego pojazdu na fakturach paliwowych. (Proponujemy jednak narazie podawanie nr rejestracyjnego).

Zmianie uległy również terminy wystawiania faktur. I tak:

 • podatnik ma obowiązek wystawić fakturę 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi;
 • 7 dni od zakończenia miesiąca przy sprzedaży o charakterze ciągłym;
 • 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towaru towary przy wewnątrzwspólnotowej dostawie lub wykonaniu usługi.