Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Wykup samochodu po zakończonym leasingu i jego dalsza sprzedaż.

Podatnicy, którzy korzystają z leasingu rzeczy wykorzystywanej w swojej firmie, często zastanawiają się, jak postąpić z takim przedmiotem po zakończony okresie leasingowania. Dość błędnie niektórzy podatnicy zakładają, że dany przedmiot leasingowany, po zakończonym okresie leasingu, musi stać się majątkiem firmy. Kolejna rzecz, która budzi wątpliwości, to cena wykupu (często bardzo niska) i konsekwencje  podatkowe związane z dalszą sprzedażą środka po zakończonym leasingu.

Warto na początek wspomnieć o kilku ważnych kwestiach.

Pierwsza z nich dotyczy wartości wykupu-często jest to tzw. złotówka, czyli wartość wykupu jest bardzo niska. Ale po takiej preferencyjnej cenie tylko leasingobiorca może wykupić leasingowany środek. Jeśli środek leasingowany chciałaby wykupić osoba trzecia, to wówczas może to uczyć, ale już po cenie rynkowej. Oznacza to także, iż sprzedaż przedmiotu po zakończonym leasingu jest możliwa, niemniej trzeba wystawić go do dalszej sprzedaży po cenie rynkowej, a nie przyjmować wartość wykupu.

Kolejna ważną rzeczą, jest dowolność jaka maja osoby fizyczne w kwestii co zrobić w późniejszym czasie z leasingowana rzeczą-tzn., osoby fizyczne mogą przyjąć dany przedmiot do środków trwałych i rozpocząć jego amortyzację lub mogą nie wliczać środek do majątku firmy, a pozostawić go do celów prywatnych.

Wykup stanowi dla przedsiębiorcy koszt podatkowy, a w zależności od wartości wykupu, podatnik może postąpić z danym środkiem po zakończonym leasingu w dwojaki sposób:

$1·         zaliczyć przedmiot do środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych lub dokonać jednorazowego odpisu jeśli jego wartość nie przekracza kwoty 3500zł

$1·         nie zaliczać przedmiotu do środków trwałych, tylko zaliczyć wykup bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu;

$1·         powyżej kwoty 3500zł środek należy wprowadzić do majątku firmy i rozpocząć jego amortyzację, chyba, że jego przewidywany okres użytkowania nie przekroczy 12 miesięcy, to wówczas istnieje możliwość zaliczenia wykupu bezpośrednio w koszty podatkowe.

W przypadku sprzedaży takiego środka, wartość będzie przychodem podatnika, wykazana w kolumnie 8 kpir.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nie tylko nad kwestiami podatku dochodowego, ale również i podatku VAT.

Sprawa jest prostsza, jeśli leasingowanemu przedmiotowi przysługiwało pełne odliczenie VAT (100% jak w przypadku samochodów ciężarowych). W takiej sytuacji podatnik ma prawo odliczyć 100% podatku VAT od faktury z wykupu, a przy sprzedaży środka będzie musiał naliczyć pełny VAT od kwoty netto.

Niestety często leasingowanym środkiem są samochody osobowe- którym w 2013 roku przysługuje 60% odliczenia podatku VAT, a od 2014r. ma być 50%.

W roku 2013, wykup leasingowanego przedmiotu (samochodu osobowego także), traktowany jest jako odrębna transakcja. Zatem podatnik ponownie może skorzystać z przysługującego mu limitu odliczenia podatku VAT przy wykupie samochodu osobowego.

Inaczej w tym przypadku wygląda też sprzedaż auta i kwestia podatku VAT. Podatnik może sprzedać samochód osobowy ze stawka VAT zwolniony (gdyż nie mógł odliczyć całego VATu w wyniku obowiązującego limitu), ale musi pamiętać o zasadzie, że samochód od momentu wykupu był użytkowany przez podatnika przez okres minimum 6 miesięcy.

Druga ważna informacja to ewentualna konieczność dokonania korekty podatku VAT odliczonego od faktury z wykupu, jeśli cena wykupu samochodu przekroczy wartość 15 tysięcy złotych. Wówczas okres korekty wynosi 12 miesięcy. Po tym okresie nie jest już konieczne dokonywanie korekty. W przeciwnym wypadku (wartość powyżej 15tys.zł) okres korekty wynosi 5 lat.  

czytaj więcej.Amortyzacja samochodu po zakończonym leasingu.