Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Amortyzacja samochodu po zakończonym okresie leasingu.

Przedsiębiorcy korzystający w swojej działalności gospodarczej z auta w leasingu, dość często zastanawiają się, co zrobić z takim samochodem po zakończeniu okresu leasingowania. Z jakiś powodów, wielu podatników utarł się podgląd, że samochód po zakończeniu leasingu, należy wykazać jako majątek firmy.

 

 

To mit- żaden przepis nie nakazuje podatnikowi ująć w ewidencji środków trwałych samochód, który wcześniej był leasingowany. Po zakończeniu leasingu przedsiębiorca ma do wyboru, może używać samochód nadal w działalności gospodarczej i wówczas ująć go w ewidencji środków trwałych, bądź korzystać z niego jako z prywatnego pojazdu.

 

W sytuacji, gdy podatnik zdecyduję się na używanie auta w działalności gospodarczej i będzie chciał korzystać z możliwości ujmowania w kosztach uzyskania przychodu wydatków związanych z eksploatacją samochodu, wówczas ma obowiązek wykazać samochód w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa wykazana w ewidencji środków trwałych, będzie kwotą wykazaną na fakturze wykupu od leasingodawcy.

Zatem mamy następującą sytuację. Zakończył się leasing na samochód i podatnik decyduję się na dalsze używania auta w działalności gospodarczej. Ujmuje samochód w ewidencji środków trwałych. Dalsze kroki zależą od przynajmniej dwóch czynników.

Po pierwsze wartość wykupu-jeśli nie przekracza kwoty 3500 zł- samochód taki możemy wliczyć bezpośrednio w koszty już w miesiącu ujęcia go w ewidencji środków trwałych.

Jeśli kwota wykupu przekracza 3500 zł, wówczas ujmujemy samochód w ewidencji środków trwałych, wykazując wartość początkową z faktury wykupu, ale samochód będzie zaliczany w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne-czyli amortyzujemy auto.

 

W pierwszym wariancie sytuacja jest prostsza-całość wartości samochodu została ujęta w kosztach i nie ma odpisów amortyzacyjnych. W drugim wariancie sytuacja wymusza na podatniku amortyzację. Zatem drugi czynnik to rodzaj amortyzacji.

Na jaką metodę amortyzacji zdecyduje się podatnik, będzie zależało nie tylko od możliwości jakie ma, ale i narzucone przez przepisy. Jeśli przedmiotem wykupu będzie samochód osobowy, amortyzacja będzie przeprowadzana metodą liniową, jeśli będzie to samochód ciężarowy-podatnik może zdecydować się już i na metodę degresywną lub ustalona według indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

WAŻNE! Wartość początkowa auta może zostać powiększona o dodatkowe opłaty, jak np. opłaty związane z rejestracją samochodu.