Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Opodatkowanie używania służbowego auta do celów prywatnych.

Od 1 stycznia 2015 pracownicy, którzy jeżdżą służbowymi samochodami prywatnie będą od takiego używania płacić ryczałt – 45 zł lub 72 zł. Zaproponowane rozwiązanie polegające na określeniu wartości tego świadczenia pozwoli uniknąć wątpliwości co do sposobu ustalenia przychodu z tego tytułu. Dzięki temu, rozwiane zostaną dotychczasowe wątpliwości, gdzie podatnicy na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

 

W myśl nowych zasad świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie częściowo odpłatne, przychodem pracownika będzie różnica między nowym ryczałtem i tą odpłatnością.

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalać się będzie w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, co przy stawce podatku 18 % oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3–  72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 wspomnianych kwot.