Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Samochód firmowy, a odliczenie VAT.

7 lutego 2014 roku weszła w życie zmiana w podatku VAT dotycząca pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów firmowych. Po zmianie podatnik będzie miał możliwość pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania na cele firmowe samochodu w sytuacji, gdy w ciągu 7 dni od pierwszego dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek z nim związny, powiadomi o tym Urząd Skarbowy informacją o używaniu auta na cele formowe. Dodatkowo podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia specjalnej ewidencji przebiegu pojazdu, w której udowodni, iż samochód wykorzystuje tylko do celów służbowych. W przeciwnym przypadku, gdy auto będzie wykorzystywane i do celów służbowych jak i prywatnych, podatnik będzie miał możliwość odliczenia jedynie 50% podatku VAT zarówno od paliwa jak i wydatków eksplatacyjnych.

Ponadto zniesiono obowiązek uzyskiwania z urzędu skarbowego zaświdczenia dla celów rejestracyjnych pojazdów sprowadzonych z innych państw UE.