Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Pełne odliczenie VAT od samochodu osobowego tylko z ewidnecją pojazdu?

Podatnicy, którzy będą chcieli odliczyć pełen VAT od samochodów osobowych trochę się natrudzą- niezbędna będzie ewidencja przebiegu pojazdu, w której przedsiębiorca wykaże użytkowanie samochodu tylko na cele firmowe.

Oznacza to, że 100% VATu od eksploatacji samochodu osobowego odliczymy wtedy, gdy auto będzie wykorzystywane w 100% na potrzeby działalności gospodarczej- w przeciwnym przypadku, VAT wynikający w faktur kosztowych będzie odliczany w 50%, czyli wówczas, gdy samochód będzie wykorzystywany w cyklu mieszanym -prywatnie i firmowo. Zmiany te są na etapie projektu, ale wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy wejdą w życie.

Jak ma wyglądać ewidencja? Do złudzenia będzie przypominać znaną już niektórym podatnikom kilometrówkę- W ewidencji powinien być numer rejestracyjny pojazdu, opis trasy (skąd – dokąd), kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, potwierdzenie autentyczności wpisu przez podatnika. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wpisywania do takiej ewidencji każdego nawet krótkiego przejazdu.

Wyobraźmy sobie zatem sytuację, gdy przedsiębiorca jedzie 5 km by załatwić niezbędną sprawę, potem kolejne 3 kilometry, a następnie kolejne 2. Będzie to spore utrudnienie i dodatkowa „papierkowa” robota.

Warto zapamiętać: Samo ujęcie samochodu w ewidencji środków trwałych i wprowadzenie go do majątku trwałego firmy już nie wystarczy. Na gruncie podatku dochodowego odliczenie wydatków w kosztach nadal wygląda tak samo. Jednak dla potrzeb pełnego odliczenia VAT od wydatków na eksploatację, ewidencja będzie już niezbędna.

Na razie czekamy, aż projekt wejdzie w życie, warto jednak być czujnym o obserwować zmiany.