Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Prywatne auto wprowadzone do ew. środków trwałych.

Amortyzacja prywatnego samochodu

Wprowadzenie starego samochodu, kupionego jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej, do ewidencji środków trwałych może być korzystna dla podatnika

Jeśli po założeniu działalności przedsiębiorca zdecyduje się na zaliczenie takiego auta do środków trwałych firmy, to jego wartość początkową ustali jako wartość nabycia samochodu, wynikającą np. z faktury zakupu. Podatnicy nie muszą się obawiać, że auto zostało zakupione np 7 lat wcześniej, jako nowe, czy już w tamtym okresie używane. Nie ma znaczenia także fakt, że w chwili wprowadzania go do ewidencji środków trwałych jego wartość rynkowa jest niższa ze względu na upływ czasu. Wartość początkowa takiego auta będzie taka jak w chwili zakupu na podstawie faktury bądź umowy kupna sprzedaży. Gdy brak jest obu tych dokumentów (w tamtym okresie podatnik mógł nie przewidziec, że będzie chciał wprowadzić auto do majatku firmy, bądź nawet jeszcze nie prowadził działalności), wartość ustala się według ceny rynkwej auta z grudnia roku poprzedzającego ujęcia go w środkach trwałych. Przy wycenie auta podatnik musi wziąć pod uwagę jego "zuzycie", porównać ceny rynkowę, tabele ubezpieczycieli dla konkretnego samochochudu, rocznika i przebiegu kilometrów.

 

Przykład

Przedsiębiorca kupił 7 lat temu prywatnie samochód osobowy za 60 000 zł i nadal posiada fakturę na ten zakup. Obecna wartość tego pojazdu to 23 000 zł. Podatnik decyduje się otworzyć działalność gospodarczą. Może wprowadzić auto do ewidencji środków trwałych i rozpocząć amortyzację od kwoty 60 000zł, po mimo upływu 7 lat od daty zakupu.

W sytuacji, gdyby przedsiębiorca nie posiadał faktury dokumentującej zakup auta, wówczas musi dokonać wyceny samodzielnie, porównując wartość samochodu z grudnia poprzedniego roku na wolnym rynku. Jeśli udowodni, że samochód wart był w grudniu według porównania 23 000zł, od tej kwoty będzie mógł naliczać odpisy amortyzacyjne, ujmując samochód w ewidencji środków trwałych o wartości początkowej 23 000zł.