Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Od 17 czerwca 2013 roku zmieniają się zasady udzielania urlopów macierzyńskich. Ci pracodawcy, którzy będą udzielać takich urlopów muszą poprawnie ustalić długość urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

 

W wyniku wprowadzonych zmian prawo przewiduje inny wymiar urlopu macierzyńskiego jaki pracodawca ma obowiązek udzielić. W myśl nowych przepisów pracownica ma prawo do 52 tygodni gdy urodzi jedno dziecko i od 65 do 71 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci.

Kiedy udzielić urlop rodzicielski i macierzyński?

Ustawa przewiduje dwa sposoby: 

  • przez złożenie dwóch osobnych wniosków o te urlopy - każdego w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem się danego urlopu,
  • przez złożenie jednego wniosku o oba te urlopy - nie później niż 14 dni po porodzie. 

 

ALE UWAGA! Jeśli terminy zostaną przekroczone, pracownicy powinni liczyć się z tym, że pracodawca odmówi urlopu.

 

Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom-trwa 26 tygodni i rodzice mogą podzielić go między sobą na 3 części przy czym każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Możliwe jest także połączenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z wykonywana pracą. W takiej sytuacji można wykonywać pracę maksymalnie w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. Jednakże po zmianie prawa w tym zakresie pracownik będzie mógł pracować dłużej niż 4 godziny na dobę.

ALE UWAGA! Pracodawca może nie zgodzić się, by pracownik podjął zatrudnienie przy urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim.

 

WAŻNE! Po zmianie przepisów pracodawca zastosuje także inną stopę zasiłku za czas trwania urlopu rodzicielskiego – stopa ta będzie wynosić 60% a nie jak wcześniej 100%.

60% podstawy wymiaru zasiłku pracodawca zastosuje także, gdy pracownica zdecyduje się na jednoczesne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego i dodatkowy urlop macierzyński.

80% stopę pracodawca zastosuje w sytuacji, gdy pracownica jeszcze przed porodem podejmie decyzje o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego i poinformuje o tym pracodawcę składając wniosek o udzielenie jej takiego urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Ważne! Nowe uregulowania dotyczą rodziców dzieci urodzonych począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 17 czerwca 2013 r., jak i rodziców dzieci, którzy na dzień wejścia w życie ustawy korzystają z urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego).