Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Sposoby rozwiązania umowy o pracę.

O sposobach rozwiązania umowy o pracę traktuje art. 30 par.1 KP, gdzie umowę o pracę rozwiązuje się:

  • na mocy porozumienia stron,
  • rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem,
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • z upływem czasu, na który umowa została zawarta,
  • z dniem zakończenia pracy, dla której to wykonania została zawarta.

 

 


Czytaj więcej: Sposoby rozwiązania umowy o pracę.

Wygaśnięcie stosunku pracy.

W polskim prawie przewidziane są generalnie dwa momenty, które powodują ustanie stosunku pracy. Pierwsze zdarzenie jest zależne wyłącznie od woli pracownika i pracodawcy-i jest to określane rozwiązaniem stosunku pracy. Drugie zdarzenie to wygasnięcie stosunku pracy, które nie jest zależne od decycji stron stosunku pracy. Wygaśnięcie nastepuje bowiem w skutek zajścia wydarzenia określonego w przepisach, a wola pracownika lub pracodawcy nie ma tu znaczenia (np. śmierć pracownika).


 

Czytaj więcej: Wygaśnięcie stosunku pracy.