Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Umowa zlecenie a umowa o dzieło.

Zagadnienia dotyczące umów o pracę czy umów cywilnych budzą wiele wątpliwości. Najwięcej dylematów podatnicy mają przy umowie o pracę a umowie zlecenie-jakie są różnice kadrowo-podatkowe i formalne między tymi umowami. Jednocześnie nie wiele mniej pytań jest zadawanych o różnicę między umowa o dzieło a umową zlecenie. W poniższym artykule zajmiemy się wypunktowaniem różnic między umową o dzieło, a umową zlecenie.

 

Najwięcej wątpliwości wśród przedsiębiorców wywołuje zrozumienie charakteru umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.  Najogólniej różnicę między obiema umowami można uwidocznić w określeniu celu-czyli w umowie o dzieło ważny jest rezultat – w umowie zlecenie główny akcent położony jest na staranność wykonania zlecenia. Zatem umowa zlecenie jest umową ciągła, a umowa o dzieło (kończy się osiągnięciem konkretnego celu), umową jednorazową.

Z powyższego wynika, że umowa zlecenie ma miejsce wtedy, gdy zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności mu powierzonej z należytą starannością, a efekt końcowy jest mniej istotny. Nie liczy się w tym przypadku rezultat, a czynności jakie wykonuje zleceniobiorca. W umowie o dzieło jest na odwrót- oczywiście osiągnięcie wytyczonego w umowie działa także łączy się z sumienna pracą, ale tu osoba wykonująca zadanie będzie rozliczana za efekt końcowy.

Oskładkowanie umowy zlecenie-czytaj więcej.

Właściwości 

Umowa zlecenie 

Umowa o dzieło 

Sposób wykonywania zadania

Zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego wykonywania powierzonych mu czynności bez cech podporządkowania pracodawcy.

Wykonawca dzieła zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego celu/dzieła.

Charakter umowy

Umowa ciągła.

Umowa jednorazowa (do osiągnięcia powierzonego w umowie dzieła).

Zapłata

Umowa może być nieodpłatna. Wysokość wynagrodzenia określona w umowie.

Wynagrodzenie zawsze wymagane.

 

 

 

Osobiste wykonanie zadania

Zlecenie może być wykonane przez zleceniobiorcę lub osobę trzecią (w zależności od zapisów w umowie).

Nie ma obowiązku osobistego wykonania umowy,  chyba że w umowie zapisano inaczej

Odpowiedzialność

Zleceniobiorca odpowiada za należyte wykonanie zlecenia, a nie za rezultat.

Osoba wykonująca dzieło ponosi odpowiedzialność za efekt końcowy (rezultat/dzieło)-a nie osiągnięcie określonego dzieła skutkuje pozbawienie wynagrodzenia lub jego części.

 

 

Czytaj więcej-ksiegowanie umowy o dzieło.