Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Czy zakup biletu na przejazdy stanowi koszt podatkowy.

W biznesie, powszechnie wykorzystywanym środkiem transportu jest samochód. Przedsiębiorcy mogą jednak w z różnych powodów wybierać inne środki transportu do kontaktów z urzędami czy klientami. Wydatki na bilety komunikacji miejskiej czy międzymiastowej w takich przypadkach będą stanowiły koszt uzyskania przychodu oraz będą podstawą odliczenia VAT, jeśli spełnią odpowiednie wymogi.

By bilet mógł być uznany za fakturę VAT i dawać podatnikowi prawo do odliczenia tego podatku, jak i zaliczenia kwoty netto do KPiR, musi spełnić następujące warunki:

$11.      Trasa wykazana na bilecie musi być większa niż 50 km.

$12.      Na bilecie musi być nazwa wystawcy, NIP oraz numer i data biletu.

$13.      Informacje o rodzaju usługi. (np. skąd dokąd).

$14.      Kwota należności wraz z podatkiem oraz kwota podatku.

Z powyższych punktów wynika, iż podstawowy warunek do uznania biletu za fakturę jest dystans, musi być większy niż 50 km. Oczywiście pozostałe punku też są bardzo ważne.

W sytuacji, gdy przejazd przedsiębiorcy jest na krótszym dystansie niż 50km, wówczas podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT – nadal jednak bilet będzie podstawą do zaksięgowania wartości jego zakupu w koszty prowadzonej działalności. Podatnik zawsze ma prawo zażądać wystawienia faktury.  

Taka sytuacja może nastąpić w przypadku biletów komunikacji miejskiej - gdy sam bilet nie spełnia powyższych wymogów, nie zawierając  niezbędnych informacji. Podatnik, który będzie korzystał z komunikacji miejskiej może zażądać faktury.

Kolejnym ważnym aspektem tego typu wydatków jest nie tylko udokumentowanie właściwe zakupu ale i podstawa zaliczenia go w koszty. Podatnik musi odpowiednio uargumentować, że zakup biletu na komunikację miejska czy międzymiastową, miał związek z jego działalnością gospodarczą. Ponadto musi wykazać związek kosztu z przychodem, wydatek nie może znaleźć się w katalogu z art. 23 PDOF, a koszt musi być faktycznie poniesiony. Podatnik zatem musi jeszcze udowodnić cel podróży. Jeśli kupuje bilet i udaje się w podróż do innego miasta, przykładowo na spotkanie z klientami, dobrze by był jakiś dowód potwierdzający to spotkanie.