Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Nazwa towaru bądź usługi na paragonie fiskalnym.

1 kwietnia 2013 roku prowadził wiele zmian w paragonach fiskalnych - zmiany te objęły również sposób określania nazwy usługi bądź towaru na paragonie – w myśl nowych przepisów powinny być one określone jednoznacznie.

 

 

Podatnicy, rejestrujący sprzedaż na kasie fiskalnej, powinni zatem pamiętać, że jednoznacznie należy na paragonie fiskalnych określić rodzaj sprzedawanego towaru czy też usługi. Zatem przykładowo, lekarz stomatolog, nie będzie już wystawiał paragonów z określeniem nazwy usługi „usługa stomatologiczna”, ale ma obowiązek dookreślić w tej części usług, gdzie jest to możliwe, rodzaj wykonanego leczenia.

I tak, usługą stomatologiczna, jest zarówno, czyszczenie, protetyka, implant, wypełnianie kanałów-jednak te czynności da się „nazwać” jednoznacznie i stąd usługa ta na paragonie powinna być określona w ten sam sposób : „protetyka”, „implant” itp. Oczywiście nadal można także ująć część usług jako usługa stomatologiczna.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi sklep warzywny i przykładowo sprzedaje m.in. cebulę, to na paragonie znajdzie się jedna nazwa-jeśli cebula jest w tej samej cenie. Ale już dookreśli rodzaj cebuli-jeśli na przykład cena za cebulę cukrową, będzie inna niż za pozostałe rodzaje cebul.

Duży problem powstaje u podatników, u których występuję bogactwo, różnorodnego asortymentu (np. kiosk), a dodatkowo, możliwości techniczne kasy fiskalnej nie pozwalają na objęcie jednoznaczna identyfikacja całości sprzedawanego asortymentu.

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych kas fiskalnych, ilość znaków dla określenia nazwy towarów czy też usługi w kasie musi być nie mniejsza niż 12 znaków - dodatkowo przepisy nie wykluczają stosowania skrótów. Warto by podatnicy mające starsze kasy pamiętali o tym-a praktyka stosowania skrótów jest powszechna. Na paragonie może znaleźć się pełna nazwa „ usługa protetyczna”, jak i „usł. Protetyczna”.

Co prawda starsze typy kas fiskalnych mogą, poprzez brak możliwości technicznych, zapewnić nieco inny poziom określenia szczegółowości sprzedawanego towaru, a zatem wymóg jednoznacznego określenia towaru/usługi może zostać nie do końca spełniony-co nie oznacza, że kasy „starsze” należy wymieniać. Należy używane słownictwo w kasie dopasować jak najbardziej do rozporządzenia z 14 marca 2013 r., które daje podatnikom możliwość stosowania przepisu o jednoznacznej identyfikacji sprzedawanego towaru/ usługi zgodnie z technicznymi możliwościami użytkowanych kas rejestrujących (biorąc pod uwagę specyfikę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej).