Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Opodatkowanie VAT i PIT próbek handlowych.

Przedsiębiorcy, w trakcie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i dla podniesienia poziomy sprzedaży swoich produktów, dość często proponują swoim kontrahentom zapoznanie się z asortymentem sprzedawanych produktów. Praktyka ta jest popularna, gdyż poprzez przekazanie odbiorcy próbek towaru, zdecydowanie łatwiej jest przekonać do podjęcia współpracy. Podatnicy, którzy decydują się na taką promocję swoich towarów ( przekazywanie próbek handlowych, towarów), powinni być świadomi konsekwencji podatkowych dla takich czynności.

Przy przekazywaniu próbek towarów handlowych kontrahentom, należy zwrócić szczególną uwagę na regulacje w tym zakresie odnośnie opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem PIT.

Dla celów podatku VAT od kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa definicja próbki handlowej, co łączy się z rozstrzygnięciem, czy dany towar przekazany kontrahentowi w celu zapoznania się z ofertą producenta czy pośrednika, podlega opodatkowaniu VAT czy nie.

Podstawowe rozróżnienie, iż dany towar jest próbką handlową, jest jego odpowiednie oznakowanie, by taka informacja była oczywista, jasna i czytelna.  Ponadto próbka towaru przekazana w celach promocyjnych, to niewielka ilość konkretnego towaru, jak i jego egzemplarz przekazany kontrahentowi w celach promocyjnych, jednak ta „nie wielka” ilość nie może zaspokoić potrzeb ostatecznych odbiorcy.

Innymi słowy, jeśli producent płytek ceramicznych chciałby zaprezentować nową linię płytek-przekazuje kontrahentom „nie wielką” ilość pokazową nowego produktu, niezdatną do użycia, gdyż prezentowanej próbki jest mało (przykładowo 2 szt. Płytek)

Jeśli przedsiębiorca, przekaże próbkę handlową, która spełnia definicję próbki dla podatku VAT, wówczas będzie on zwolniony z naliczenia podatku VAT od przekazanego towaru.  W roku 2013 ustawodawca dla konieczności naliczenia podatku VAT od przekazanych próbek nie ustala ich górnej granicy wartości, jak np. w przypadku „prezentów o małej wartości”, gdzie zwolnienie dla podatku VAT dotyczy wartości przekazanych prezentów do kwoty 10zł.

Inaczej niż w podatku VAT sytuacja wygląda dla rozliczeń z podatkiem dochodowym, gdzie ustawodawca określił maksymalna wartość próbki przekazywanej na cele promocyjne  zwolnionej z opodatkowania podatkiem PIT w wysokości 200zł.

Jeśli podatnik otrzyma jednorazowo próbkę, której wartość przekroczy 200 zł brutto, wówczas podatnik przekazujący próbkę ma obowiązek sporządzić informację PIT-8C i przekazać ją obdarowanemu kontrahentowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Zasada ta nie dotyczy przekazywania próbek pracownikom lub zleceniobiorcom-w takiej sytuacji każda wartość przekazanej próbki podlega opodatkowaniu.

Pozostaje jeszcze kwestia materiałów reklamowych i informacyjnych. Materiały reklamujące i informujące o produktach będą zwolnione z podatku VAT, jeśli będą mieścić się w kwocie 10zł (limit dla prezentów o małej wartości). Powyżej tej kwoty należy materiały reklamowo-informacyjne opodatkować podatkiem VAT.