Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Kiedy podatki stanowią koszt uzyskania przychodu.

Początkujący przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie jakie podatki i czy w ogóle, mogą zostać ujęte w kosztach. Pewna grupa podatków, jak podatki od nieruchomości, czy od środków transportu są wydatkami zaliczanymi do kosztów uzyskania przychodu-tak jak i podatek, który płacimy do ZUSu-czyli składki społeczne oraz Fundusz Pracy.

 

 

 

Jednak co do zasady podatki, jakie przedsiębiorca musi płacić z tytułu prowadzonej przez siebie działalności, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Ta ogólna zasada dotyczy podatku dochodowego oraz podatku VAT.  Jak każda ogólna zasada, tak i ta, ma pewne wyjątki, które zostaną przedstawione w poniższym artykule.

Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy podatnik może ująć w kosztach podatek VAT.

Ten najbardziej oczywisty wyjątek dotyczy tych przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku VAT, że względu na wykonywaną działalność-jak przykładowo lekarze, którzy mają swoja działalność gospodarczą. W takich sytuacjach, zakupy dokonywane przez tą grupę przedsiębiorców będą w kosztach ujmowane w kwotach brutto, a zatem wraz z podatkiem VAT.

Kolejny przykład zaliczenia podatku VAT do kosztów, będzie dotyczył tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność opodatkowaną i zwolnioną z podatku VAT-tzw. Mieszana. Ci podatnicy rozliczają w proporcjach podatek VAT, podlegający czynnościom opodatkowanym oraz zwolnionym.  Ta część podatku VAT, która nie przypada na czynności opodatkowane (a zatem odliczone), może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Podatek VAT będzie stanowił koszt uzyskania przychodu także w sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na zakup samochodu osobowego. W roku 2013, przy zakupie samochodu osobowego, podatnik może odliczyć 60% VAT-u, ale nie więcej niż 6000 zł. Nie odliczona część podatku VAT zwiększy wartość początkową samochodu i poprzez odpisy amortyzacyjne będzie ujmowana w kosztach uzyskania przychodu.

 

W przypadku leasingu, dzierżawy lub najmu samochodu osobowego sytuacja będzie wyglądała podobnie. Odliczeniu podlegać będzie 60% kwoty podatku VAT (nie więcej niż 6000 zł) od wartości zawartej umowy. Pozostała część VAT-u zwiększa wartość zapisywanych w kosztach rat leasingowych lub opłat za najem lub dzierżawę.

 

VAT należny może również być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Ale tylko w sytuacji, gdy podatek VAT naliczony w związku z importem opłaca przedsiębiorca zwolniony z VAT, który nie ma prawa odliczyć takie podatku.

Oprócz wspomnianych powyżej wyjątków dotyczących podatku VAT, jak i podatku od nieruchomości czy środków transportu, podatnik do kosztów uzyskania przychodu będzie mógł jeszcze zaliczyć podatek od czynności cywilno-prawnych, podatku akcyzowego (np. od sprzedaży wyrobów węglowych), czy opłaty związane z korzystaniem ze środowiska.

Nie ma żadnego wyjątku dla podatku dochodowego- ten rodzaj podatku nigdy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.