Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Odpowiedzialność w zawodzie księgowego.

Prowadzenie księgowości jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem i niezwykle stresującym. Stąd wielu przedsiębiorców decyduję się na zatrudnienie księgowego lub powierzenie prowadzenia rozliczeń firmy biuru rachunkowemu. Ciężar za ewentualne błędy w zderzeniu z kontrolą z fiskusa najczęściej spoczywa na przedsiębiorcy ale i księgowy ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo prowadzoną księgowość. Przyjrzyjmy się zatem odpowiedzialności księgowych.

 

 

W przypadku, gdy księgowy jest zatrudniony w firmie na umowę o pracę, sankcje jakie mu grożą z powodu popełnionych błędów, to trzykrotność jego wynagrodzenia, przy czym należy pamiętać, że szkoda może być niższa niż trzykrotność pensji. Może to postawić księgowego w niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza gdy zostanie obciążony wyższą karą w porównaniu z popełnionym błędem. Taki zapis nie działa jednak z automatu. Osoba prowadząca księgowość musi się zgodzić na to.

Ważne jest by pamiętać, że księgowy w formie pisemnej musi się zgodzić na rozszerzenie odpowiedzialności o jego osobę, a przedsiębiorca (kierownik jednostki) w takiej sytuacji będzie pełnił rolę nadzorującego. Przyjmujący odpowiedzialność odpowiada jak sprawca za przestępstwa i wykroczenia związane z prowadzeniem ksiąg czy rozliczeniem należności publicznych.

Niemniej jednak to przedsiębiorca jako właściciel i kierownik jednostki w pełni odpowiada za błędy popełnione w księgowości ale może on pociągnąć nierzetelnego księgowego do odpowiedzialności z artykułów Kodeksu cywilnego.

Większą odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie księgowości ponosi księgowy zatrudniony na umowę zlecenie. Przy umowach cywilnoprawnych odpowiedzialność w takim przypadku księgowy może być pociągnięty do pełnej odpowiedzialności za błędy. Zatem księgowy zleceniobiorca odpowiada w całości za popełnione błędy, a dodatkowo w tym zawodzie należy pamiętać o tym, że  przy określaniu stopnia zawinienia przyjmuje się tzw. wyższy stopień winy.

Księgowość powierzona biuru rachunkowemu zawsze oparta jest na podstawie umowy -gdyż biuro rachunkowe występuje tutaj jako podmiot gospodarczy prowadzący rozliczenia księgowe i jego odpowiedzialność wynika z zapisów umowy. W umowie mogą znaleźć się zapisy wyłączające odpowiedzialność biura rachunkowego. Zatem fakt, że biura rachunkowe podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu za popełnione błędy, nie oznacza, że z automatu taką odpowiedzialność będą ponosić. Warto zwrócić w tym względzie uwagę na zapisy w umowie z biurem rachunkowym i która ze stron ponosi odpowiedzialność za popełnione w księgowości błędy i co obejmuje ubezpieczenie biur rachunkowych.