Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Otwieranie własnej działalności gospodarczej.

 

 

 

Krok 1 - rejestracja w CEIDG.

 

 

ZAPRASZAMY DO DZIAŁU ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI PRZY UŻYCIU FORMULARZA CEIDG.

 

  

 

 

 

 

 

Krok 2 - konto w banku i pieczątka

Po otrzymaniu z urzędu danych o wpisie do ewidencji oraz numeru REGON (trwa to kilka dni) czas najwyższy na wyrobienie firmowej pieczątki i oraz założenie konta w banku. Pieczątka niezbędna będzie do wystawiania faktur oraz rozliczeń. Dokumenty, których będziesz potrzebować w banku: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dowód osobisty, dowód nadania REGON, dowód nadania NIP, pieczątka stanowiąca wzór stempla firmowego.

 

Uważaj! Banki prześcigają się w ofertach na prowadzenie kont firmowych, zorientuj się w kilku różnych i wybierz najkorzystniejsze dla siebie warunki. Jeśli twój bank się zgodzi, możesz do rozliczeń firmowych korzystać ze swojego, osobistego konta.

Krok 3 - urząd skarbowy i wybór formy opodatkowania

Przyjęte jest niejako „z automatu”, że po rozpoczęciu działalności podatnik „wskakuję” w formę opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli skalą podatkową. Jeśli decydujesz się na inną formą opodatkowania niż zasady ogólne, musisz zawiadomić o tym urząd skarbowy. Składasz oświadczenie osobiście lub pocztą.

 

Pamiętaj! Musisz złożyć takie oświadczenie przed uzyskaniem pierwszego dochodu, inaczej urząd narzuci automatycznie zasady ogólne. Potrzebne dokumenty: kopie: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, umowy rachunku bankowego, dowodu osobistego, dokumentów potwierdzających uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym znajduje się siedziba firmy.

Krok 4 - ZUS


Po rozpoczęciu działalności, podatnik staje się również płatnikiem ZUS, w związku z tym musi opłacać składki ZUS na ubezpieczenie: rentowe, emerytalne, wypadkowe, zdrowotne oraz chorobowe. Jak już wspomniano w kroku 1, Urząd Miasta zgłosi początkującego przedsiębiorcę jako płatnika, a ZUS otworzy konto, na które będą wpłacane składki.


Ważne - musisz opłacić wyliczoną przez ZUS składkę w terminie do 10 -tego następnego miesiąca-jeśli nie zatrudniasz pracowników, a jeśli zatrudniasz pracownika to twój termin opłacania składek to 15-sty następnego miesiąca. Przez pierwsze 24 miesiące możesz korzystać z ulgi, płacąc składki naliczane od kwoty równej 30% minimalnego wynagrodzenia.

 

Krok 5 - Sanepid oraz ewentualnie PIP

Jeśli zamierzasz otworzyć gabinet kosmetyczny, lekarski lub lokal gastronomiczny musisz załatwić formalności z sanepidem. Koniecznie trzeba wiedzieć jakie obowiązują wytyczne. Czasem dla ułatwienia wiele osób korzysta z usług firm architektonicznych, które wykonują projekt i zatwierdzają go w sanepidzie. Lokal musi spełniać wszystkie wymagania. Najpierw
projekt zgłaszany jest w sanepidzie, następnie rzeczoznawca wydaje opinię. Dopiero, gdy projekt zostanie zaakceptowany będzie możliwe rozpoczęcie prac remontowych lub budowlanych. Po ich zakończeniu konieczne jest złożenie wniosku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie siedziby i wpis do rejestru.

Ważne - wniosek musisz złożyć na 30 dni przed uruchomieniem działalności.

Państwową Inspekcję Pracy odwiedzamy wówczas, gdy będziemy zatrudniać pracowników. Mamy 30 dni od daty rozpoczęcia działalności na zawiadomienie PIP-u na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Należy także pamiętać poinformować PIP o wszelkich zmianach w danych firmy, czy też jej likwidacji. Więcej informacji na stronie PIP.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej:

  • jesteś dla siebie szefem, pracujesz ile chcesz,
  • na początku płacisz obniżone składki ZUS,
  • masz możliwość odliczania wydatków związanych z prowadzeniem firmy;


Wady prowadzenia działalności gospodarczej:

  • sama opłacasz składki ZUS (w przypadku niskich dochodów mogą być ciężarem),
  • prowadzenie księgowości,
  • ryzyko gospodarcze,
  • przy własnej działalności gospodarczej zazwyczaj trudno zdecydować się na urlop, praca często po godzinach i w weekendy
  • PRACOHOLIZM!