Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Emeryt, a działalność gospodarcza.

Dość często się zdarza, że osoby kończące ustawowy wiek uprawniający do emerytury, decydują się na kontunuowanie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub rozpoczęcie działalności. Wówczas może pojawić się jakie składki ZUS powinno się opłacać.

Gdy osoba bedąca na emeryturze prowadzi swoją działalność gospodarczą, to musi odprowadzać do ZUS jedynie składkę zdrowotną. Dobrowolnie może odprowadzać także składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne z tytułu prowadzenia działalności. Jednak, kiedy będzie emeryt chciał odprowadzać te składki, to zostanie również objęty obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. 

Każdy podatnik, który prowadzi własną działalność gospodarczą, musi odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne i to niezależnie od tego, czy jest to osoba posiadająca prawo do poboru emerytury, czy też nie posiada takiego prawa. Emeryci mają dodatkowo możliwość skorzystania z ulg w wysokości opłacanej składki na to ubezpieczenie.

Art. 82 ust. 8 ustawy zdrowotnej, który stanowi, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która pobiera świadczenie emerytalne w miesięcznej wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia  jeżeli:

- uzyskuje przychody z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub
z działalności opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Renciści prowadzący działalność gospodarczą muszą opłacać wszystkie składki na rzecz ZUS. Jednakże mogą starać się o prawo do refundacji tych składek z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.Przydatne linki:

Działalność gospodarcza, a prawo do emerytury.

Czy emeryt prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych może nie płacić składek na ubezpieczenie zdrowotne?

zus.pl