Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Zaliczka na podatek dochodowy-miesięczna.

Podatek wylicza się od dochodu-cyklicznie w roku- co miesiąc bądź kwartał. W poniższym artykule zajmiemy się wyliczeniem zaliczki na PDOF miesiecznie. Zaliczki na PDOF liczymy od dochodu-wyliczanego narastająco po odjęciu narastająco od poczatku roku kosztów od przychodów - rownież narastająco od początku roku. Innymi słowy-co miesiąc liczymy podatek tak jakby nie był on liczony we wcześniejszych miesiacach. Co miesiac od nowa.

A teraz po kolei.

Od dochodu odejmuje się sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Od wyliczonego podatku odejmuje się sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaliczki wyliczone w poprzednich miesiącach są odejmowane od podatku wyliczonego na koniec danego miesiąca.

Sposób wyliczania zaliczki na podatek dochodowy przy prowadzeniu KPiR.

 1. Podatek rozliczany wg. skali (do chwili przekroczenia pierwszego progu podatkowego tzn. 85528,00 zł):
  1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód
  2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
  3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania.
  4. Podstawa opodatkowania x 18% - 556,02 zł (kwota wolna od podatku) = podatek od początku roku.
  5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy-składki ZUS zdr. również narastająco od początku roku) = podatek liczony od początku roku.
  6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
  7. Zaliczkę za dany miesiąc zaokrągla do pełnych złotych = kwota do wpłaty.
 2. Podatek rozliczany liniowo:
  1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód
  2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ub. społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
  3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania.
  4. Podstawa opodatkowania x 19 % = podatek.
  5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
  6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
  7. Zaliczkę za dany miesiąc zaokrągla do pełnych złotych = kwota do wpłaty.

Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się na konto US w terminie do 20. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc

Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od podatku, stąd może nie występować podatek do zapłaty mimo dochodu przekraczającego kwotę wolną od podatku.

Nie ma obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy w trakcie roku (PIT-5 lub PIT-5L).