Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Szybka nawigacja po ulgach w zeznaniach rocznych za 2013 r.

W rozliczeniu, które będziemy składać w 2014r. skorzystamy z podanych poniżej ulg podatkowych.

Dodatkowomamy prawo kontynuować na zasadach praw nabytych odliczenia już nieobowiązujące, do których prawo nabył w poprzednich latach.

 

Czytaj więcej: Szybka nawigacja po ulgach w zeznaniach rocznych za 2013 r.

Ulga za dariwzny, krew i rehabilitacyjna.

 

Limit ulgi za darowizny odliczany od dochodu wynosi 6 procent. Katalog darowizn jest opisany w ustawie o PDOF. Przy przykładowo 20 tys. rocznego dochodu podatnik na cele szlachetne może odpisać 1200 zł, a przy 50 tys. aż do 3000 zł. Oczywiście na darowizny można przekazać więcej ale od dochodu odpiszemy 6%.

 

 


 

Czytaj więcej: Ulga za dariwzny, krew i rehabilitacyjna.

Ulga odsetkowa

 

Ulga odsetkowa odliczana jest od dochodu i za rok 2013 wynosi 325 990zł. Niestety z ulgi tej mogą korzystać tylko osoby, które zaciągneły kredyt w latach 2002-2007. Jest więc to ulga "historyczna".

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza cenę za 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, która obecnie wynosi 4657zł. Oznacza to, że dla inwestycji mieszkaniowych, które zostaną zakończone w 2013 roku, limit kredytu do odliczenia odsetek wyniesie 70*4657zł zł = 325 990 zł. Oznacza to wzrost limitu w porównaniu do poprzedniego roku 46 830zł


Czytaj więcej: Ulga odsetkowa

Ulga na internet

 

Ulga na internet odliczana jest od dochodu i wynosi 760zł. W 2014r. zakres korzystania z ulgi na internet został mocno ograniczony-prawo do ulgi maja osoby, które zaczeły korzystać z Internetu i będą mogły ulgę odliczać tylko przez dwa kolejne lata. Ugla odliczana jest od dochodu-a nadwyżkę ponad limit nie przenosimy na kolejene okresy rozliczeniowe.


 

Czytaj więcej: Ulga na internet

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko odliczana jest od podatku i w roku 2014 wynosi 1112,04 na pierwsze dziecko. Na drugie dziecko limit ten wynosi 1668,06zł czyli 139zł miesięcznie, a czwarte i kolejne dziecko to ulga na poziomie 2224,08 w skali roku, natomiast miesięcznie 185, 34zł. Jednak z biegiem podatkowego czasu ulga ta staje się coraz mniej korzystna dla podatników, chociaż w poprzednich latach była prawdziwym hitem. Niekorzystną zmianą jest fakt, że ulga przysługuje tylko za faktyczne miesiące wychowywania dziecka. Limit dochodów uprawniający do skorzystania z ulgi w 2014 r. na jednego rodzica wynosi 56 tys, na oboje 112 tys. złotych.


Czytaj więcej: Ulga na dziecko