Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Zaliczki kwartalne.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, mogą dokonać wyboru sposobu płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wybór jaki mogą dokonać jest pomiędzy systemem płacenia zaliczek kwartalnych lub miesięcznych. Poniżej omówiony zostanie system kwartalny płacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Kto może skorzystać z kwartalnych zaliczek na PDOF?

Z kwartalnych zaliczek na PDOF mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, których przychody uprawniają do bycia tzw.małym podatnikiem oraz osoby rozpoczynające w danym roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej.

WAŻNE! Małym podatnikiem w myśl przepisów podatkowych, jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (towarów bądź usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1.200.000 euro wyrażonej w polskich zlotych. Przeliczenia tek kwoty na złotówki dokonuje się według średniego kursu euro, ogłaszaneho przez NBP na pierwszy dzień roboczy października.

WAŻNE! Przedsiębiorcy, którzy w danym roku rozpoczynają działalność gospodarczą i chcą skorzystać z kwartalnych zaliczek, nie mogą w roku rozpoczęcia, a także w okresie 2 lat poprzedzających date otwarcia wlasnej działaności, prowadzić samodzielnie działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki nie mającej osobowości prawnej. ISTOTNE jest także aby małżonek również nie prowadził działalności gospodarczej.

Jak dokonać wybory kwartalnych zaliczek i do kiedy.

Podatnik wybierający kwartalne zaliczki na PDOF musi powiadomić o tym urząd skarbowy w przewidzianym ustawowo do tego terminie. Nie istnieje urzędowy wzór takiego zawiadomienia, stąd podatnik sporządza go we własnym zakresie.

Termin zlożenia takiego zawiadomienia do fiskusa wyznacza 20 luty każdego roku podatkowego. W tym terminie powinien równiez podatnik zawiadomic fiskus o zmianie systemu płacenia zaliczek np. na miesięczny. Jesli nie ma żadnych zmian w systemie płacenia zaliczek, wówczas nie trzeba informowac urzędu skarbowego.

Terminy dokonywania wpłat.

Wpłaty zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy powinny nastąpić do 20. każdego miesiąca po kwartale. I tak:

  • za I kwartał-do 20 kwietnia
  • za II kwartał-do 20 lipca
  • za III kwartał-do 20 października
  • za IV kwartał-do 20 stycznia.

Jak obliczyć kwartalna zaliczkę.

Prawo do oplacania zaliczek kwartalnych mają podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, jak i na zasadach ogólnych. 1 Kwartał liczony jest według zasad określnych w art.26,27,27b ustawy o PDOF, a za kolejne kwartały podatnik ustala zaliczkęw wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od poczatku roku a sumą zaplaconych zaliczek za poprzedni kwartał.

Przykład.

Firma X prowadzi działalność gospodarczą opłacając zaliczki na PDOF kwartalnie. Składki społeczne ZUS zostały zaliczone bezpośrednio w koszty.

Dochód za I kwartał wyniósł 8500 zł, a składki ZUS zdrowotne (przyjęte przykładowo) za kwartał I liczone narastająco wyniosły 594,94 zł.

Działanie: 8500 x 18%=1530 - 556,02=973,98 - (skł.zdrowotne) 594,94= 379,04

Zaliczka za kwartał I wynosi 379.

Dochód za kwartał II liczony narastająco (suma kwartałów) wynosi 18000, suma skł. zdr. 1197,70

Działanie: 18 000 x 18%-556,02=2 683,98 - (skł. zdr.) 1 197,70=1486,28 - zapł.zaliczka za I kwartał 379= 1107,28

Zaliczka za II kwartał wynosi 1107.