Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2014r.

Rok 2014 szykuje podatnikom podatku VAT spore, wręcz szokujące zmiany. Wielu analityków i ekonomistów mówi wręcz, że przedsiębiorcy będą zmuszeni „na nowo” nauczyć się rozliczeń i filozofii płacenia podatku VAT. W artykule zostanie przedstawione kompendium zmian na 2014r.

 

Pierwszą podstawową zmianą, będzie na nowo określenie momentu powstania obowiązku podatkowego.  Od 2014r. obowiązek podatkowy powstanie w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi, a nie jak dotychczas w momencie wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Z takich regulacji wynika, iż pomimo braku faktury, czy też opóźnienie w jej dostarczeniu, nie będzie miało wpływu na termin rozliczenia się z podatku VAT-gdyż po nowelizacji sam dokument (wystawienie faktury) schodzi na dalszy plan.

Zmianie ulegną terminy wystawiania faktur-po zmianie fakturę będzie można wystawić na 30 dni przed dokonaniem dostawy /wykonaniem usługi, ale nie później niż 15. dnia, licząc od zakończenia miesiąca, w którym doszło do wykonania usługi lub dostarczenia towaru.  Ta zmiana może oznaczać, że z czasem znikną faktury zaliczkowe, czy faktury pro-forma, skoro już 30 dni przed sprzedażą towaru czy wykonaniem usługi będzie możliwość wystawiania faktur.

Pozostaną jednak branże, których powyższe zasady nie będą dotyczyć, czyli obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury. Zaliczono do nich sfery:

 

  •  usług budowlanych i budowlano-montażowych,
  •  czynności polegających na drukowaniu książek oraz ich dostawy,
  •  dostawy energii cieplnej i elektrycznej,
  •  usług telekomunikacyjnych.

Zmianie ulegnie także podstawa opodatkowania podatkiem VAT, co jest gigantyczną zmianą. W roku 2013 podstawą opodatkowania jest obrót (kwota należna pomniejszona o kwotę należnego podatku). W roku 2014 do podstawy opodatkowania trzeba będzie doliczyć nie tylko obrót ale wszystko co stanowi zapłatę za towar czy usługę (czyli dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług oraz prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia). Do podstawy opodatkowania wliczać nie będziemy udzielonych upustów i obniżek.

 

Razem z tymi zmiana inaczej niż dotychczas będzie powstawał moment do odliczenia podatku VAT. Nie będzie to już dzień otrzymania faktury, a moment, w którym do nabytych towarów czy usług powstał obowiązek podatkowy. Czyli jeśli faktury będą spływać z dużym opóźnieniem, podatnik sam będzie finansować podatek VAT.

 

Faktury korygujące także ulegną zmianie- od 2014 r. obniżenie VAT należnego będzie możliwe wówczas, gdy wystawca faktury udokumentuje  próbę doręczenia faktury korygującej, nawet jeżeli podatnik nie uzyska potwierdzenia tego faktu.

POSDUMOWUJĄC:

Zmianie ulegną terminy wystawiania faktur- 30 dni przed wykonaniem usługi/dostarczeniem towaru-najpóźniej 15. Dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy towaru/wykonania usługi.

Rozszerzona zostanie podstawa opodatkowania- wszystko co stanowi zapłatę za towar czy usługę

Moment powstania obowiązku podatkowego- obowiązek podatkowy powstanie w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi, a nie jak dotychczas w momencie wystawienia faktury.

Zasady odliczania podatku od faktur korygujących- gdy wystawca faktury udokumentuje  próbę doręczenia faktury korygującej, nawet jeżeli podatnik nie uzyska potwierdzenia tego faktu.

 

„Według nowych przepisów faktura zejdzie na dalszy plan. Kluczowym będzie dzień wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Oznacza to wielką rewolucję dla przedsiębiorców, która wpłynie na ich finanse. W praktyce, w wielu przypadkach, podatnicy będą musieli wykazywać VAT od dokonanych transakcj i wcześniej niż na dotychczasowych zasadach. Częściej też może dochodzić do sytuacji, w której z własnej kieszeni będą musieli zapłacić podatek na długo przed tym, zanim otrzymają płatność od kontrahenta” – tłumaczy Krzysztof Wilk, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Za: „Styczeń 2014 przyniesie rewolucyjne zmiany w podatku VAT”, www.gazeta prawna.pl, 11 września 2013r.