Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Jak wyliczyć kwotę limitu przy zwolnieniu z podatku VAT.

Większość przedsiębiorców, rozpoczynających swoja działalność, nie musi od razu być „VATowcami”. Mogą oni skorzystać ze zwolnienia VAT (poza wyjątkami), co zwłaszcza na początku prowadzonej działalności, dale wiele ułatwień księgowo-biurokratycznych. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnią VAT muszą jednak pilnować tego momentu, kiedy przekroczą ustawowy limit dla zwolnienia.

Podatnik będzie zwolniony z podatku Vat dopóty nie przekroczy ustawowego limitu sprzedaży ( w roku 2013r. jest to kwota 150 000zł).  Stanowi tak art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, „Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (czyli  do kwoty 150 000zł).

Limit łatwiej jest liczyć jeśli naszą działalność rozpoczniemy wraz z pierwszym dniem nowego roku. Ale w życiu najczęściej jest inaczej i przedsiębiorcy decydują się na otwarcie firmy w różnych miesiącach roku. Jeśli tak, wówczas należy wyliczyć jaki limit obowiązuje przedsiębiorcę w proporcji do ilości dni pozostałych do końca danego roku.

Wyliczenie jest proste. Po pierwsze musimy wiedzieć ile zostało dni do końca roku, po drugie ile dni ma dany rok i oczywiście znać limit.

Jeśli nasz dzień rozpoczęcia działalności byłby 1 stycznia a rok miałby 365 dni-to limit wynosi 150 000zł

150 000 pomnożone razy 365 dni do końca roku i podzielone przez 365 dni danego roku.

Jeśli działalność otworzymy przykładowo 1 listopada i do końca roku mamy 61 dni to wyliczenie będzie wyglądało w następujący sposób:

150 000 x 61 (dni do końca roku) = 9 150 000 podzielone przez 365 dni kalendarzowe roku =

25 068- jest to limit dla naszego przykładowego przedsiębiorcy-jaki obowiązuje go do końca roku.

Oczywiście limit ten może być już osiągnie w ciągu kilu pierwszych dni prowadzonej działalności –zakładamy, już 27 listopada, podatnik osiągnie limit 25 068zł. Zatem już tego dnia podatnika przestanie obowiązywać zwolnienie z VAT.