Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Kiedy wystawić fakturę do paragonu.

Podatnicy, prowadzący działalność gospodarczą lub osoby fizyczne, dokonując zakupów na podstawie paragonu, mają prawo żądać wystawienia faktury do tego dokumentu. Często kupujący spotykają się z informacją, że mają 7 dni na wystawienie faktury do paragonu. Po tym terminie tracą taką możliwość. To mit i czas obalić powszechny pogląd dotyczący siedmiodniowego terminu wystawienia faktury do paragonu.

 

 

Konsumenci na podstawie zapisów Ordynacji podatkowej (art. 70), mają zdecydowanie dłuższy termin na otrzymanie faktury do paragonu, niż wspomniany wyżej termin siedmiodniowy. Oczywiście sytuacja wygląda inaczej, jeśli kupujący jest osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, a inaczej jeśli takiej działalności nie ma i jest „zwykłym” kupującym. W obu przypadkach nie obowiązuje jednak obostrzenie, że tylko i wyłącznie jest 7 dni na wystawienie paragonu.

Faktura przy zakupach co do zasady wystawiana jest w momencie poinformowania sprzedawcy o tym, że chcemy taki dokument. Sprzedający nie wie, czy mamy firmę czy nie, więc jeśli nie powiemy nic o fakturze, dostaniemy najpierw paragon.

Zacznijmy od prostszego przypadku, gdy kupujący nie ma działalności gospodarczej, otrzymuje paragon, a następnie zażąda faktury.  W takim przypadku fakturajest wystawiana dopiero na żądanie podatnika. Nasz kupujący ma trzy miesiące na poinformowanie sprzedawcy, że chce fakturę do paragonu. Termin ten  wynika z Ordynacji podatkowej. Po jego upływie podatnik może odmówić wystawienia faktury. Podstawą wydania faktury jest dostarczenie paragonu. Na jego podstawie sprzedawca wystawi fakturę, zatrzymując paragon (zostanie on podpięty do kopii faktury).

W przypadku gdy osoba kupująca prowadzi działalność gospodarczą obowiązek wystawienia faktury do paragonu sięga do pięciu lat, czyli jest to długość okresu przechowywania dokumentów księgowych. Jest jednak wyjątek-jeśli przy kupnie została podpisana umowa, że kupujący nabywa daną rzecz jako osoba prywatna, nie informując, że ma działalność gospodarczą, to nie obowiązuje już tak długi termin wydania faktury.

Oczywiście zwyczajowo termin żądania wystawienia faktury w przypadku przedsiębiorców nie jest tak długi, gdyż wiąże się to z korektą zapisów księgowych i ponownych wyliczeniach zaliczek na PDOF.

Skąd zatem termin 7 dni? Po pierwsze w obu przypadkach sprzedający ma 7 dni na wydanie faktury do paragonu po zażądaniu takiego dokumentu. Po drugie co do zasady (nie we wszystkich przypadkach) fakturę wystawia się nie później niż 7 dni od daty wydania towaru, wykonania usługi lub otrzymania zapłaty.

Ważne jest, by podatnik pamiętał, iż podstawą wystawienia faktury jest posiadanie paragonu, który należy sprzedawcy zwrócić, otrzymując w zamian dokument.