Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Zmiana odliczenia paliwa od aut z "kratką".

W roku 2013 przedsiębiorcy wykorzystująy w swojej działalności gospodarczej samochody osobowe z tzw. kratką, nadal nie będą mieć prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od paliwa. Utrzymano także limit odliczeń podatku VAT przy zakupie auta, który wynosi 60% kwoty podatku nie więcej niż 6 000tys, a wartość która pozwala na pełne odliczenie podatku VAT to 43,478,26 zł (netto).

Obecne zasady mają obowiązywać do końca 2013r. Natomiast w 2014r. limit kwotowy ma być większony do 8 000zł, natomiast procentowy zminiejszony do 50%. Jednocześnie zmiany w 2014r. mają wprowadzić 50% limit przy odliczeniu paliwa do pojazdów oraz na koszty eksplatacyjne.

"Resort finansów chce od 1 stycznia 2014 r. wprowadzić jednolite zasady odliczania VAT od aut osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz od paliw i innych wydatków związanych z używaniem tych pojazdów. (...) Po tej dacie polskie przepisy muszą być zgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawa Magoory), który uznał, że wprowadzenie ograniczeń w odliczeniu VAT do tzw. aut z kratką były niezgodne z prawem unijnym. Kolejne przedłużenie odstępstwa od prawa UE - zdaniem resortu - umożliwi równe traktowanie zakupu wszystkich samochodów osobowych i osobowo-ciężarowych. Niestety oznacza to, że pomimo korzystnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, zakup aut z kratką nadal nie będzie uprawniał do pełnego odliczenia VAT." za: Bogdan Świąder, "Nie będzie pełnego odliczenia VAT od samochodów z kratką i paliwa." www.experto24.pl