Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Obliczanie limitu obrotów do wprowadzenia kasy fiskalnej.


Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż dla klientów nie posiadających działalności gospodarczej, nie mają obowiązku od razu instalowania w swojej firmie kasy fiskalnej, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tytułu sprzedaży nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu wykonywania sprzedaży, kwoty 20 000 zł.

 

W takiej sytuacji podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz klientów nie prowadzących działalności gospodarczej limit 20 000 (obowiązuje w 2014 roku), wyliczają proporcjonalne do okresu dokonywania sprzedaży, ale limit ten liczymy od momentu dokonania faktycznie sprzedaży osobom fizycznym nie mającym działalności gospodarczej.


Na wielu stronach internetowych mozna znaleźć kalkulatory, które ułatwiają wylicznie limitu zwolnienia. Warto jednak zapoznać się ze wzorem, który pomaga wyliczyć limit obrotu zwlaniający z obowiązku ewidencjonowania sprzedazy za pomocą kasy fiskalnej.


A   =  B   x   C/D

 


A-graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Gdy przekroczymy tą granicę, tracimy zwolnienie.
B- limit 20 000zł
C- ilość dni prowadzenia sprzedaży do końca roku
D- liczba dni w roku podatkowym.

 

Wzór wydać się może skomplikowany, ale gdy podstawi się do niego dane, staje się bardziej czytelny.


Załóżmy, że frima X, rozpoczęła działaność 1 stycznia 2014 roku. Do sierpnia cała sprzedaż była dokonywana na rzecz innych firm. 18 sierpnia 2014 roku firma X dokonała 1 sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działaności. Do końca roku pozostało 136.
Wyliczenie wyglądać będzie następująco:
20 000 (limit) x 136 /365 = 7452,05
Zatem limit uprawniający do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej to 7452,05