Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Metoda kasowa w VAT

Metoda kasowa rozliczania podatku VAT może być korzystna dla wielu przedsiębiorców. Podatnicy, którzy decydują się na wybór tej metody, mogą skorzystać z dobrodziejstw w rozliczeniu podatku VAT-niemniej jednak muszą być spełnione warunki, aby z przywileju tego korzystać.

 

Na początek zajmiemy się ustaleniem, kto może wybrać metodę kasowa w podatku VAT.

Metodę kasową może zastosować podatnik, który w myśl przepisów o VAT, jest „małym podatnikiem”; czyli:

  • U którego sprzedaż łącznie z kwota podatku za poprzedni rok nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro w przeliczeniu na polski złoty. (w roku 2013 4922000).
  • Oraz ci przedsiębiorcy, którzy zajmują się funduszami inwestycyjnymi, maklerzy, agenci (z wyjątkiem komisu), u których kwota prowizji lub innego wynagrodzenia wraz z podatkiem za poprzedni rok nie przekroczyła równowartości 45 000 euro w przeliczeniu na polski złoty (w roku 2013 to kwota 185 000zł).

Z powyższego wynika, że podatnik, który chce uzyskać status małego podatnika, ma obowiązek przeanalizować wartość sprzedaży w ubiegłym roku (sprzedaży towarów i/lub usług) wraz z podatkiem (czyli wartość brutto).

Kolejnym warunkiem „bycia” małym podatnikiem i wyborem metody kasowej, jest rozliczanie się z fiskusem kwartalnie oraz powiadomienie urzędu skarbowego o wyborze tej metody do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który przedsiębiorca będzie chciał korzystać z tej metody (aktualizacja VAT-R). Do „końca miesiąca poprzedzającego okres” oznacza kwartał kalendarzowy (np. za III kwartał do 30 czerwca). Następnie wystawiając fakturę, należy umieścić sformułowanie „metoda kasowa”.

ZASADY METODY KASOWEJ W ROZLICZENIU VAT.

Co do zasady podatnicy rozliczający się tą metodą, rozliczają się z podatku VAT w chwili uregulowania należności przez kontrahenta. Taka zasada obowiązuje, gdy kontrahentem jest podatnik VAT czynny. W innym przypadku moment rozliczenia powstanie w chwili zapłaty części lub całości, a gdy do zapłaty za towar lub usługę nie nastąpi, wówczas obowiązek powstaje w 180. Dniu od daty wydania towaru bądź wykonania usługi.

W przypadku zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców rozliczających się opisywana metodą, moment odliczenia VAT nastąpi za kwartał, w którym uregulowali całą kwotę bądź jej część ALE odliczenie VAT możliwe będzie tylko w wysokości odpowiadającej częściowej zapłacie.

Przy wyborze metody kasowej występują pewne wykluczenia. Nie można z niej skorzystać w przypadku:

  • Dostawy towarów za pomocą automatów;
  • Świadczenia usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem żetonów, kart telefonicznych i usług przepłaconych;
  • Otrzymania dotacji, subwencji;
  • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i przemieszczania towarów do magazynów komercyjnych.