Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Nowe zasady ustalania limitu zwolnienia z VAT.

Od 2014 roku zmieniają się zasady wyliczania limitu uprawniającego podatnika do korzystania z zwolnienia z podatku VAT-sam limit 150 000 zł nie ulega zmianie-jednak traci on podmiotowość.

 

 

Od 2014 roku zmienia się lista czynności, które będą zaliczane do wyliczania limitu zwolnienia z VAT.

Do transakcji nie zaliczanych już do ustalenia limitu należą:

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium Polski oraz sprzedaż wysyłkowa na terytorium Polski,

Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem:

a)      transakcji związanych z nieruchomościami

b)      usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,

c)       usług ubezpieczeniowych

Czynności, które nie mają charakteru pomocniczego

Odpłatna dostawa towarów, które są zaliczane przez przedsiębiorcę do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Korzyścią wynikająca ze zmiany w przepisach dla podatników jest nie wliczanie do limitu sprzedaży samochodu osobowego- zatem sama sprzedaż nie spowoduje utraty zwolnienia, jeśli zbyciu podlegać będzie samochód osobowy inny niż nowy środek transportu wpisany do ewidencji środków trwałych i podlegający amortyzacji.