Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Poprawianie błędów na fakturze.

Często zdarza się, że podatnicy wypisują błędnie faktury. Błędy te mogą być różnego rodzaju-począwszy od niepoprawnego określenia danych nabywcy, NIPu lub wręcz jego braku, złe określenie formy zapłaty- po niepoprawnie wykazane kwoty. Wówczas, wielu z nas zastanawia się, jak poprawnie skorygować błędy na fakturze. Czasem, aż chciałoby się coś „tylko” skreślić lub „tylko” dopisać. Niestety nie jest poprawne” uprawianie” radosnej twórczości na fakturach. Przyjrzyjmy się zatem temu zagadnieniu nieco uważniej.

 

 

Do korekty błędów na fakturach służą dwa podstawowe dokumenty- nota korygująca i faktura korygująca. Warto zatrzymać się na chwilę nad zastosowaniem obu dokumentów.

Nota korygująca umożliwia poprawianie „błędów mniej ważnych”. Dokument ten powinien zawierać:

 • Oznaczenie "NOTA KORYGUJĄCA".
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, jak również numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • dane zawarte w korygowanej fakturze:
 • datę jej wystawienia
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (brak jest nazw skróconych);
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać trzeba numer VAT-UE kontrahenta;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nota korygująca wymaga potwierdzenia wystawcy poprawianej faktury.

Jak już powyżej wspomniano-nota służy do poprawiania błędów „mniejszej wagi”, a więc błędy w nazwie kontrahenta, adres, nieprawidłowy NIP, oznaczenie towaru lub usługi. Notą korygującą wystawiają nabywcy towaru bądź usługi po zauważeniu błędu na otrzymanej fakturze VAT. Notę wystawia się w celu skorygowania błędów zaistniałych na pierwotnej fakturze, której było się odbiorcą. Sprzedawca nie może wystawić noty korygującej (§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur), a jedynie nabywca.

Nota korygująca nie ingeruje w podatek VAT, zatem wystawienie jej czy brak nie wpływa wykazanie podatku VAT w ewidencjach podatku VAT oraz wykazaniem go na deklaracji.

Nota korygującą nie poprawisz:

 • Jednostek miary sprzedanych towarów lub rodzaju wykonanych usług;
 • ilości sprzedanych towarów lub wykonanych usług;
 • ceny netto jednostkowej towaru bądź usługi;
 • wartości sprzedaży netto, czyli wartości sprzedanych towarów lub usług bez podatku VAT; stawce podatku VAT;
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty odnoszące się do poszczególnych stawek podatkowych;
 • wartości sprzedaży brutto z podziałem na kwoty wg poszczególnych stawek podatku;
 • sumy należności ogółem wraz z należnym podatkiem (zarówno tej wyrażonej słownie, jak i liczbowo).

Faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę towaru bądź usługi. Faktury korygujące pozwalają poprawić błędy w części zasadniczej faktury- czyli takich, które określane są przez dostawcę towaru lub usługi, i dotyczą:

 • przedmiotu sprzedaży, jego ceny i wartości,
 • stawki opodatkowania, kwoty podatku oraz wszelkich informacji w innych pozycjach faktury, do których wykazania na fakturze jest zobowiązany sprzedawca (wystawca faktury).

Faktura korygująca powinna zawierać następujące informacje:

 • nazwa dokumentu „Korekta” lub „Faktura korygująca”,
 • numer oraz data wystawienia korekty,
 • niektóre dane z faktury pierwotnej, poprawianej (m.in. numer pozwalający na identyfikację poprawianego dokumentu, informacje o nabywcy, data wystawienia),
 • poprawiona treść.

Nie ma obowiązku wykazywać i wpisywać sformułowania „przed korektą”.

Zatem fakturę korygującą wystawia sprzedawca towaru lub usługi, gdy sam zauważy błąd na swojej fakturze pierwotnej -bądź gdy błędy dostrzeże nabywca. Dokument ten służy do korekty błędów „poważniejszych”, a zatem błędy w stawce VAT, wyliczeniach wartości poszczególnych rubryk faktury, błędy w ilościach towaru, określenie terminu płatności.