Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Faktury zaliczkowe po zmianach.

Znowelizowane zasady wystawiania faktur zaliczkowych, w większości utrzymały w mocy obowiązujące do tej pory zapisy przy wystawianiu tego typu faktur. Najważniejszą zmianą jest brak obowiązku dokumentowania zaliczek otrzymanych w ramach wewnątrzwpólnotowej dostawy towarów (art. 11 pkt 1 ustawy deregulacyjnej z 16 listopada 2012r.)

Paragraf 10 rozporządzenia zmieniającego zasady wystawiania faktur stwierdza, że fakturę zaliczkową wystawia się w momecie otrzymania całości lub części zapłaty za wydanie w przyszłości towaru lub wykonania usługi, nie później niż 7. dnia od dnia, w którym otrzymano należność.


Faktura zaliczkowa powinna zawierać następujące dane:

  • datę wystawienia;
  • kolejny, nadany w ramach jednej lub więcej serii, numer;
  • dane nabywcy oraz sprzedawcy;
  • datę otrzymania całości lub części zapłaty, jeśli różni się od daty wystawienia faktury;
  • kwotę otrzymanej zapłaty (części lub całości);
  • jesli wystawiono więcej niż jedną fakturę zaliczkową, a faktury obejmują łącznie całość zapłaty, ostatnia faktura zaliczkowa powinna wykazywać numery poprzednich faktur;
  • kwotę podatku;
  • NOWOŚĆ - dane potyczące zawartej przez kontrahentów umowy lub zamówienia powinny zostać umieszczone także na fakturze. Przede wszystkim, datę zawarcia umowy, nazwę towru/usługi, na poczet którego wpłacono zaliczkę, wartość netto, stawkę i wartość brutto.

Warto także pamiętać, że po zmianach nie trzeba podawać dat wcześniejszych zaliczek na kolejnych zaliczkowych fakturach, jeśli zaliczki kolejno wpłacane nie stanowią 100% ceny.

 

CZytaj jeszcze o: Księgowanie zaliczek w KPiR