Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Faktury za media w 2014 roku-jak rozliczyć podatek VAT.

Wraz ze zmianami w podatku VAT, wielu podatników zastanawia się, jak poprawnie rozliczyć faktury za media, czyli gaz, prąd czy telefon. Do końca 2013 roku, faktury takie rozliczane były w sposób szczególny, czyli z data płatności. Jak wygląda rozliczanie faktur za media po zamianach w podatku VAT w 2014 roku?

W roku 2014 faktury za media podatnik rozlicza pod kątek podatku VAT inaczej niż w 2013 roku.

W 2014 r. faktury za media rozlicza się w okresie przypadającym na datę otrzymania faktury lub w dwóch kolejnych okresach. Ponieważ obowiązek podatkowy od sprzedaży mediów powstanie zazwyczaj z chwilą wystawienia faktury, to podatnik będzie mógł odliczyć VAT w miesiącu otrzymania tej faktury.

Zatem załóżmy, że podatnik otrzyma fakturę za prąd w lutym, z data płatności przypadającą na marzec. VAT od takiej faktury może odliczyć już w lutym, w miesiącu otrzymania faktury. Data płatności nie wpływa na rozliczenie podatku VAT.

W tym przypadku zastosowanie ma zasada ogólna rozliczania podatku VAT, czyli “Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy”. (w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT).

Zatem kupujący/podatnik może odliczyć VAT najwcześniej w okresie, w którym otrzymał fakturę, pod warunkiem, że u dostawcy mediów powstał obowiązek podatkowy. Ponadto, jeśli podatnik nie dokona odliczenia VAT w okresie otrzymania faktury, podatek może rozliczyć w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.