Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Wystawianie faktur w 2014 roku.

W roku 2014 pojawią się nowe terminy wystawiania faktur. Zmiany te obiejmą także faktury zbiorcze oraz faktury zaliczkowe. Związku z tym, warto zapoznać się ze zmianami w obowiązku wystawiania faktur.

 

 

Wystawianie faktur w 2014 roku.

KIEDY MOŻNA WYSTAWIĆ FAKTURĘ

 W 2013 ROKU

W 2014 ROKU

NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNIA, OD DNIA DOKONANIA DOSTAWY TOWARU LUB WYKONANIA USŁUGI

FAKTURĘ WYSTAWIA SIĘ NAJPÓŹNIEJ 15 DNIA NASTEPNEGO MIESIĄCA PO KTÓRYM NASTAPIŁA DOSTAWA TOWARU CZY USŁUGI.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH FAKTURY 30 DNIA PRZED TERMINEM POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO -jak w przypadku dostawy lokali, budynków,  wykonanie usług budowlanych lub budowlano-montażowych, spedycyjnych, dostawę gazet, czasopism i magazynów drukowanych

TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY ZALICZKOWEJ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNIA OD CHWILI OTRZYMANIA CZĘŚCI ZAPŁATY

-FAKTURY MOŻNA WYSTAWIC NA 30 DNI PRZED DOSTAWĄ TOWARU LUB WYKONANIEM USŁUGI;

- ORAZ NA 30 DNI PRZED OTRZYMANIEM CAŁOŚCI LUB CZĘSCI ZAPŁATY ZA DOSTAWĘ TOWARU/WYKONANIE USŁUGI.

 

-POJAWI SIĘ NOWY TERMIN DLA FAKTUR ZALICZKOWYCH- nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

ZMIANA TERMINU WYSTAWIENIA FAKTURY NA ŻĄDANIE - nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar(wykonano usługę lub otrzymano zaliczkę), a po upływie miesiąca dostawy towaru, wykonania usługi, otrzymania zaliczki, termin ten to do 15 dnia od chwili głoszenia żądania. NIE MA OBOWIĄZKU WYSTAWIENIA FAKTURY JEŚLI ŻĄDANIE NASTĄPIŁO PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY LICZĄC OD KOŃCA MIESIĄCA W KTÓRYM BYŁO ZDARZENIE GOSPODARCZE.

OD 2014 ROKU FAKTURA BĘDZIE MOGŁA OBEJMOWAĆ KILKA USŁUG LUB DOSTAW TOWARU NA RZECZ JEDNEGO KONTRAHENTA W OBRĘBIE JEDNEGO MIESIĄCA- taką fakturę podatnik będzie miał obowiązek wystawić najpóźniej do 15.dnia następnego miesiąca.