Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Co zmieni się w podatku VAT w 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PODATKU VAT W 2014 ROKU W PORÓWNANIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH W 2013R.

W 2013 R.

VAT PO ZMIANACH W 2014R

Obowiązek rozliczenia podatku VAT z faktury sprzedażowej powstaje w momencie jej wystawienia lub w momencie gry mija ustawowy termin wystawienia faktury (7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi).

Data wystawienia faktury straci na znaczeniu.

Obowiązek rozliczenia podatku VAT powstanie z chwilą wydania towaru/wykonania usługi.

Nie dotyczyć to będzie:

 usług budowlanych i budowlano-montażowych,

         czynności polegających na drukowaniu książek oraz ich dostawie,

         usług telekomunikacyjnych,

          najmu, dzierżawy, leasingu.

 

Obowiązek wystawienia faktury to 7 dzień od momentu wydania towaru lub wykonania usługi.

Obwiązek wystawienia faktury powstanie 15 dnia od chwili wydania towaru bądź wykonania usługi.

Dodatkowo fakturę będzie można wystawić na 30 dni przed sprzedażą towaru/wykonania usługi.  (zastąpi to fakturę pro-forma).

 

Obowiązek uzyskania potwierdzenia od kontrahenta otrzymania faktury korygującej (podpis, mail)-pozwalający na dokonanie korekty.

Zniesiono bezwzględny obowiązek uzyskania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej-wystarczy udokumentować próby doręczenia faktury korygującej.Warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania będzie wykazanie na podstawie posiadanej dokumentacji, że nabywca towaru lub usługobiorca ma świadomość, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej.

 

Sprzedaż (dostawa) towarów używanych (używanych w działalności dłużej niż pół roku w działalności zwolniona jest z konieczności zapłacenia podatku VAT, jeśli przy ich zakupie nie mieliśmy prawa do odliczenia VAT.

Zwolniona z opodatkowania VAT będzie jedynie sprzedaż towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług. Nie będzie już istotne jak długo towar był używany w firmie, ale nadal przy jego zakupie nie można mieć możliwości odliczenia podatku VAT

czytaj więcej : Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2014r.