Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Przekazanie towarów handlowych na potrzeby prowadzonej działalności lub na cele osobiste.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami, które mogą wykorzystać do celów prywatnych, często potrzebują wycofać towar handlowy z firmy dla potrzeb własnych. Zdarzyć się tak może w przypadku firm handlujących np. materiałami budowlanymi, elektrycznymi czy biurowymi.  Czasem trzeba w domu wymienić żarówkę, czy wydrukować coś dla swoich potrzeb. Zatem czy kupować w innym sklepie żarówkę lub ryzę papieru, jeśli nasza działalność handlowa pokrywa się z naszymi potrzebami zakupowymi?

 

 

Prawo podatkowe pozwala podatnikowi wycofać z swojej działalności gospodarczej towar handlowy i przekazać go na cele prywatne. Przyjrzyjmy się takiemu zdarzeniu na przykładzie firmy handlującej materiałami budowlanymi, gdzie właściciel związku z niewielkim remontem w domu,  chce ze swojej działalności wykorzystać niewielką część materiałów budowlanych typu folia malarska, taśma malarska, wałek malarski oraz farbę.  Nasz przedsiębiorca prowadzi książkę przychodów i rozchodów.

Towary, które będą  wycofane z firmy na cele prywatne, podatnik z chwilą zakupu zaksięgował w kolumnie 10. W takiej sytuacji podatnik powinien udokumentować to zdarzenie dokumentem wewnętrznym (nadal może być to faktura wewnętrzna), w którym wyszczególnia towary, które będą użyte na cele osobiste.  W dokumencie tym należy określić rodzaj towaru oraz jego cenę. Następnie tak wykazaną wartość należy wyksięgować ze znakiem minus z kolumny 10. Jeśli w chwili zakupu podatnik miał prawo odliczyć VAT, to przy przekazaniu towaru na cele osobiste należy również dokonać korektę podatku VAT.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy podatnik wycofa towar handlowy ale na cele prowadzonej przez siebie działalności.

W sytuacji, gdy podatnik towary handlowe chce wykorzystać do prowadzonej przez siebie działalności dokonuję innych zapisów w KPiR oraz nie dokonuje korekty podatku VAT. Załóżmy, że w naszym przykładzie przedsiębiorca handlujący materiałami budowlanymi, chce część z nich wykorzystać do remontu sklepu, w którym prowadzi działalność gospodarczą.

Przy przekazaniu towarów handlowych na potrzeby prowadzonej działalności podatnik powinien wartość tych towarów wycofać z kolumny 10 ze znakiem minus, a następnie tą samą wartość wykazać w kolumnie 13 „pozostałe wydatki”. Podatnik w takim przypadku również powinien udokumentować to zdarzenie protokołem przekazania. Podatnik nie ma obowiązku dokonania korekty podatku VAT, gdyż towar ten nie został przekazany na cele osobiste, a na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.