Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Usługi obce, księgowane w kol.13 KPiR na przykładzie nabycia usługi transportowej.

W wielu przypadkach, osoby rozpoczynające swoją przygodę z KPiR na hasło „zaksięguj to jako usługę obcą” nie wiedzą co zrobić z dokumentem księgowym i w którą kolumnę zaksięgować zdarzenie gospodarcze. Usługa obca-jak sama nazwa wskazuje, jest to zdarzenie gospodarcze, wykonane przez inna firmę na rzecz naszej działalności gospodarczej. Nie jest istotne czy usługa ta na wpływ bezpośrednio czy pośrednio na uzyskane przez firmę przychody-zawsze taki dokument będzie księgowany w kolumnę 13 „pozostałe wydatki”.

Rozważmy to na takim krótkim przykładzie:

Firma X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów. Dysponuję tylko jednym samochodem dostawczym. Z powodu naprawy samochód ten jest w warsztacie samochodowym. Stały kontrahent firmy X zlecił przewóz zakupionych towarów. Ponieważ nie ma w chwili obecnej firma X samochodu (jest w warsztacie), zlecono przewóz tego towaru innej firmie. Za transport firma X otrzymała fakturę. W której kolumnie ma ją zaksięgować?

Faktura za zleconą usługę transportową powinna zostać zaksięgowana w kolumnie 13 "pozostałe wydatki" podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W kolumnie 13 pkpir należy księgować usługi obce, takie jak usługi transportowe oraz czynsz za lokal, opłaty ze energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłaty za telefon.

 

W naszym przykładzie, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie przewozu towarów, Firma X zleciła wykonanie usługi transportowej innej firmie. Sytuacja ta ma najczęściej miejsce w przypadkach, gdy w danym momencie podatnik nie może świadczyć usługi z powodu np. braku środków do jej wykonania. Poniesiony przez firmę X wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Został on bowiem poniesiony w celu osiągnięcia przychodów i nie został wymieniony w katalogu negatywnym, zawierającym wydatki, które nie są kosztami.

WAŻNE!!! Usługa ta nie stanowi zakupu towarów handlowych i materiałów. W związku z tym otrzymaną od firmy transportowej faktura zostanie wpisana do kolumny 13.Firma X natomiast wystawiając swojemu stałemu kontrahentowi fakturę za przewóz towarów, przychód z tego tytułu wykaże w kolumnie 7.

 

Usługą obcą jest także wykonywana na rzecz przedsiębiorstwa umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Istotne jest aby pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy-obie umowy (zlecenie i dzieło) podatnik jako usługę obcą zaksięguję w kolumnie 13 ( w kwocie brutto), w sytuacji, gdy stroną takiej umowy jest osoba prowadząca działalność gospodarczą. W takiej sytuacji po podpisaniu umowy, strona świadcząca usługi na rzecz naszej firmy (i prowadząca jednocześnie własną działalność gospodarczą), będzie naszej firmie wystawiać faktury lub rachunki.

źródło: www.ksiegowosc.infor.pl