Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Ulepszenie wyposażenia - jakie skutki rodzi takie zdarzenie.

Podatnicy często kupują wyposażenie do firmy, wykazywane w ewidencji wyposażenia (wydatki na zakup od 1500zł do 3500zł wykazujemy w ewidencji wyposażenia i księgujemy w kolumnie 13 kpir), ale ze względu na wartość zakupu nie przekraczającego 3500zł, nie zastosowali amortyzacji (nie było takiej konieczności). Jednak zdarzyć się może również, że wyposażenie zostaje ulepszone poprzez dokupienie do niego innego przedmiotu, co powoduje podwyższenie wartości i przekroczenie progu 3500zł. Co wtedy należy zrobić?

Zobrazujmy to na przykładzie podatnika, który zakupił do swojej działalności gospodarczej laptop o wartości 2800zł. Wykazał ten zakup w kolumnie 13 „pozostałe wydatki” oraz w ewidencji wyposażenia. Następnie dokupił do niego projektor w kwocie 1200zł. Co w takiej sytuacji powinien zrobić podatnik? Ująć w kolumnie 13 i w ewidencji wyposażenia projektor, czy podwyższyć wartość laptopa i rozpocząć amortyzację?

Projektor nie może być używany bez laptopa, razem tworzą całość zdatną do używania. Zatem mamy tu doczynienia z „Zespołem komputerowym” o wartości początkowej 4000tys. Zł. Nie można projektora w tym przypadku wprowadzić do ewidencji wyposażenia i wartość do kolumny 13, gdyż sam projektor, bez komputera jest niezdatny do używania. Natomiast środkiem trwałym jest takie urządzenie, które ma cechy kompletności, a jego poszczególne elementy nie mogą być traktowane za osobne.

Po drugie należy wycofać z ewidencji wyposażenia laptop i wraz z projektorem wykazać w ewidencji środków trwałych. W dacie zmiany tej kwalifikacji również podatnik powinien dokonać zmniejszenia kosztów o kwotę laptopa w kolumnie 13. Od następnego miesiąca podatnik może już dokonywać odpisów amortyzacyjnych.