Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Przykłady księgowań w KPiR.

Przykłady księgowań przychodów, zakupów towarów handlowych i korekt kosztów w książce przychodów i rozchodów.

 

 

Przykład korekt w kpir.

Numer

Dowodu

Kol.3

Opis zdarzenia

Gospodarczego

Kolumn.6

Zakup towarów

Handlowych i

 materiałów

Wg cen zakupu

Kolumna 10

Pozostałe

Wydatki

Kolumna 13

Uwagi

Kolumna 16

Wyc.bankowy

Dotacja z PUP

Zakup środków

trwałych

   

Wartość 800

Nie wykazywana

W przychodach

(zwolnienie)

FV 1 z 20.02.2013

Usługa

Remontowa

biura

 

1200

Do zapłaty

Przelewem

DW 1

Korekta kosztów

 

-1200

Nie opłacona FV 1

W terminie za usługi

Remontowe

( minął termin)

DW 2

Korekta kosztów

 

1200

Opłacenie faktury

Za usługi remontowe

DW 3

30.09.2013

Korekta kosztów

Odpisów amortyzacyjnych

 

-830

Fv zakupowa

Środka trwałego nie

Została opłacona w terminie)

DW 4

01.10.2013

Odpis amortyzacyjny

Korekta kosztów

 

830

Opłacono fv za

Środek trwały

FV  2

Zakup towarów

handlowych

1000

   

Fv Koryg.

Częściowy zwrot towaru

-450

   

Dowód

Wpłaty 1/09/2013

     

250 zł

Potwierdzenie

Wpłaty za fv sprzedażową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup towarów handlowych i materiałów.

Numer

Dowodu

Kol.3

Opis zdarzenia

Gospodarczego

Kolumn.6

Zakup towarów

Handlowych i

 materiałów

Wg cen zakupu

Kolumna 10

Koszty

 uboczne

zakupu

kolumna 11

Pozostałe

Wydatki

Kolumna 13

Uwagi

Kolumna 16

Fv 1

Zakup towarów

handlowych

5000

     

Fv 2

Import towarów

Chiny

2500

     

Fv 3

Cło

 

320

   

Specyfikacja 1

Zakup towarów

(brak jeszcze FV)

1200

     

Fv 4

Zakup towarów

(różnica między specyfikacją 1, a wartością na FV)

+/- (150)

   

Gdy nie występują różnice FV dołączmy do specyfikacji)

FV koryg.1

Zwrot towaru

-450

     

DW 1

Towar z własnej produkcji (np.cebula)

300

     

FV 5

Zakup materiałów do przerobu (do dalszej obróbki)

800

     

Fv 5

Koszty transportu i ubezpieczenia

90

     

DW 2

Zwrot reklamowanego towaru

-700

   

Dostawca wystawi fakturę korygującą po otrzymaniu towaru.

 

 

 

 

 

 

 

Przychody w kpir.

Numer

Dowodu

Kol.3

Opis zdarzenia

Gospodarczego

Kolumn.6

Wartość

Sprzedanych

Towarów

I usług

Kolumna 7

Przychody

pozostałe

 

kolumna 8

Uwagi

Kolumna 16

Fv 1

Sprzedaż towaru

1000zł

   

Wyc.Bank

Odsetki za zwłokę

 

120

 

Fv 2

Wynajem

Części pomieszczeń

biurowych

 

500

 

Dw 1/01/13

Dzienne zestawienie

sprzedaży

200

 

Podatnik

Nie ma kasy fiskalnej

RAP.DOBOWY

Nr 0033

Raport dobowy

Sprzedaży detalicznej

740

   

FV KOR.1

Podwyższenie ceny

45

   

RAP.FISK.M-czny

Miesięczne

Zestawienie

 sprzedaży detalicznej

35 000

   

FV KOR

Bonifikata

Za wadliwy towar

-75

   

FV 4

Sprzedaż

Środka trwałego

(sam.osob)

 

8500

 

DW 3

Nieodpłatne

Użyczenie samochodu

 

600

 

FV

Refaktura za media

 

250

 

Fv KORYG.

Zwrot towaru

-780