Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Ewidencjonowanie w KPiR wydatków na zakup gruntu i budowę budynku pod działalność gospodarczą.

Początkujący księgowi często mają problem z prawidłowym zaewidencjonowaniem i rozliczeniem wydatków ponoszonych na budowę budynku, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. Trudność ta wynika z innego rozliczenia takich wydatków na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych, a inaczej na potrzeby podatku VAT.

 

Rozpatrzmy sytuację, gdy przedsiębiorca kupuję działkę, na której będzie stawiany budynek gospodarczy, garaż na samochód firmowy oraz biuro tejże działalności.

 

 

Jak w podatku dochodowym traktować faktury na uzbrojenie działki, projekt budynku, nadzór budowlany oraz materiały budowlane zużyte do budowy lokalu? Kiedy odliczać VAT od takich faktur?

Co do zasady, wydatki przedsiębiorców ponoszone na zakup gruntu oraz budowę na nim budynku, są ściśle związane z prowadzoną działalnością.

W powyższej sytuacji grunt zostanie uznany za środek trwały firmy. Zakłada się, że nieruchomość będzie użytkowana dłużej niż rok, zatem powinna zostać wpisana do ewidencji środków trwałych. zgodnie z KŚT w grupie 0. Niestety wydatków poniesionych na zakup działki nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, działka ta również nie będzie amortyzowana, chociaż zostanie ujęta w ewidencji środków trwałych. Art. 22c pkt 1 PDOF, stanowi, iż grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów nie podlegają amortyzacji. Wydatki poniesione na zakup gruntu będą kosztem dopiero w chwili zbycia gruntu.

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy ponosimy wydatki związane z budową budynku na gruncie. Załóżmy najpierw, że budynek, który powstaje na nieruchomości jest jedną całości, a więc, mieści się w nim biuro, garaż i inny pomieszczenia wykorzystywane dla działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji suma wydatków poniesionych na budowę tego budynku (projekt, nadzór, geodeta, uzbrojenie, materiały budowlane, odbiór itp.), będzie stanowiła wartość początkową budynku na podstawie której, będzie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Budynek w sumowanej wartości wszystkich wydatków zostanie wykazany w ewidencji środków trwałych (KŚT 103), a następnie amortyzowany miesięcznie, metoda liniową w stawce 2,5%.

Jeśli na przykład garaż, będzie odrębną budowlą to w zależności od jego wartości, wydatki zostaną zaksięgowane bezpośrednio do kolumny 13 KPiR ( jeśli wartość nie przekroczy 3500zł), lub gdy wartość nakładów będzie wyższa niż 3500zł, garaż będzie amortyzowany po wpisaniu go do ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa zostanie ustalona na takich samych zasadach jak wyżej (suma wydatków razem), a stawka będzie zależała od materiału, z którego zostanie on wykonany. Przykładowo blaszany garaż można zaliczyć do grupy KŚT 806 („Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem”.) i amortyzować stawką 10%.

Podatek VAT, od faktur za wydatki związane z budową budynku, czy budowli można rozliczać na bieżąco na zasadach ogólnych – czyli w miesiącu otrzymania faktury VAT, lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Natomiast w deklaracji VAT wydatki te zostaną wykazane w poz. 49 oraz w poz. 50 jako „Nabycie towarów i usług zaliczonych przez podatnika do środków trwałych”.

Przykład.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i na jej potrzeby zakupił grunt o wartości 500 000zł, a na nieruchomości zamierza postawić budynek.

Do ewidencji środków trwałych podatnik wprowadza wartość gruntu i ujmuje ten grunt w kwocie 500 000zł. Nie dokonuje jednak amortyzacji.

Następnie podatnik stawia budynek na działce, ponosząc wydatki związane z budową, a więc:

  1. 1.Uzbrojenie działki – 20 000 netto, 4600 VAT
  2. 2.Materiały budowlane –100 000 netto, 23 000 VAT
  3. 3.Nadzór inwestorki –10 000 netto, 4600VAT
  4. 4.Kierownik budowy –5 000 netto, 4600 VAT

Itp. Wydatki.

Po zakończeniu budowy i odbiorze budynku, podatnik sumuje kwoty netto (zakładamy, że VAT został odliczony na bieżąco) i w ten sposób ustala wartość początkową budynku. Następnie wykazuje budynek w ewidencji środków trwałych i poprzez miesięczne odpisy amortyzacyjne wyżej wymienione wydatki będzie ujmował w kolumnie 13stej dowodem wewnętrznym.

metody amortyzacji --> czytaj tutaj.

Opracowano na podstawie artykułu Justyny Michałowskiej, „Jak zaewidencjonować wydatki ponoszone na budowę budynku, który ma być wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej”. Monitor Księgowego nr 20 (216), 15.10.2012r.

 

INDYWIDUALNE SZKOLENIE Z KPIR.

Zapraszamy na indywidualne szkolenie z Książki Przychodów i Rozchodów organizowanej przez EduKadr.pl - Profesjonalne Szkolenia- oprócz tematyki zawartej w "klasycznym" kursie, zajęcia dopasowujemy do Państwa potrzeb szkoleniowych.

cena zajęć indywidualnych do uzgodnienia. Prosimy o kontakt mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.