Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Korygowanie błędów w kpir na przykładzie błędnie zaliczonych do kosztów odsetek od kredytu.

Podatnicy, prowadzący książkę przychodów i rozchodów, często zastanawiają się jak prawidłowo poprawić błąd, w postaci zaliczenia do kosztów wydatków co do których albo nie byli uprawnieni bądź po prostu doszło do zwykłej pomyłki.

 

Do innych sytuacji, w których podatnik może popełnić błąd to:

$1·         pominięcie dokumentu kosztowego lub przychodowego,

$1·         zaksięgowanie tej samej operacji dwiema różnymi kwotami, a także wielokrotnie tą samą kwotą,

$1·         zaksięgowanie dokumentu z błędną datą (przypisanie go do niewłaściwego miesiąca),

$1·         zaksięgowanie kosztu, który nie jest należycie udokumentowany (np. bilet, który nie spełnia wymogów do zaksięgowania jako wydatku),

$1·         błędne zaksięgowanie kosztu, który nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (np. wydatków na reprezentację),

$1·         zastosowanie błędnego kursu przy przeliczeniu kwoty w walucie obcej,

$1·         zapisanie błędnych danych dotyczących operacji w KPiR,

$1·         dokonanie wpisu w niewłaściwej kolumnie KPiR.

W rozporządzeniu o prowadzeniu pkpir znajdziemy zasady dotyczące korygowania błędów. Paragraf  12 rozporządzenia, stwierdza, że błędy w zapisach w kpir podatnik ma obowiązek poprawić w następujący sposób:

$1a)      Skreślić dotychczasową treść i wpisać nową, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisać poprawkę i umieścić datę dokonania poprawki lub;

$1b)      Wprowadzić do księgi niewpisanych dowodów lub te dowody, które zawierają korektę błędnych zapisów. Zapis zmniejszający przychody lub koszty może być dokonany ze znakiem minus lub kolorem czerwonym.

Załóżmy, że podatnik ujął w kosztach na podstawie wyciągu bankowego odsetki od kredytu, do których nie miał prawa. (mogły zostać umorzone lub nie zostały faktycznie zapłacone). W naszym przykładzie zakładamy, ze błędne księgowanie trwało co najmniej 3 miesiące. Podatnik zaliczył zatem w koszty wydatek do którego nie miał prawa, następnie zamknął miesiąc i odprowadził zaliczkę na PDOF. W tym przypadku korektę należy dokonać z datą tego miesiąca, w którym podatnik stwierdził pomyłkę i na podstawie dowodu wewnętrznego zapisać ze znakiem minus kwotę niewłaściwie ujętych odsetek, w każdym miesiącu, w którym zostały zaksięgowane. Następnie ponownie ustalić dochód do opodatkowania za korygowane miesiące.

INDYWIDUALNE SZKOLENIE Z KPIR.

Zapraszamy na indywidualne szkolenie z Książki Przychodów i Rozchodów organizowanej przez EduKadr.pl - Profesjonalne Szkolenia- oprócz tematyki zawartej w "klasycznym" kursie, zajęcia dopasowujemy do Państwa potrzeb szkoleniowych.

cena zajęć indywidualnych do uzgodnienia. Prosimy o kontakt mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.