Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Wykazanie nieudokumentowanej fakturą lub rachunkiem sprzedaży w KPiR.

Mali podatnicy, rozliczający się na podstawie książki przychodów i rozchodów, a wykonujący drobne usługi, przez co nie są objęci kasą fiskalną oraz podatkiem VAT-mają czasami problem, jak zaewidencjonować przychód nieudokumentowany fakturą lub rachunkiem.

 

 

Taka sytuacja zdarza się, gdy podatnik wykonuje usługi na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Podatnik osiąga przychód, ma obowiązek go wykazać, ale nie posiada faktury czy rachunku, gdyż osoba prywatna nie chciała takiego dokumentu. Jak w takiej sytuacji zaewidencjonować przychód nieudokumentowany fakturą, paragonem czy rachunkiem?

W takim przypadku podatnik świadczący usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej (przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej i nie podlega podatkowi VAT), ma obowiązek udokumentować przychód, poprzez wykazanie go na dowodzie wewnętrznym, sporządzonym na koniec dnia, którego osiągnął przychód. Na tym dokumencie podatnik wykazuje jaki przychód osiągnął w ciągu dnia-np. na podstawie prowadzonego przez siebie zeszytu-co nawet jest wskazane by nic nie umknęło. Następnie sumę z dowodu wewnętrznego wpisuje w kolumnę 7 KPiR.

Inna metodą ewidencjonowania nieudokumentowane rachunkiem czy fakturą przychodu, jest prowadzenie ewidencji sprzedaży. Zapisy w niej są dużo czytelniejsze i bardziej uporządkowane niż np. w zeszycie.  Ewidencja taka powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz kwotę tego przychodu.

Do tej ewidencji należy codziennie wpisywać przychód z danego dnia. W księdze podatkowej można wówczas wpisać przychód na koniec miesiąca jednym zapisem na podstawie ewidencji sprzedaży.