Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Księgowanie towarów handlowych i materiałów w kpir.

Firmy handlowe lub handlowo produkcyjne, z racji swojego profilu działalności, obracają towarami i materiałami. Zakup ten jest dla firmy kosztem, jednak część początkujących księgowych czy przedsiębiorców, może mieć problem z prawidłowym ujęciem zakupów tego typu w książce przychodów i rozchodów.

 

 

Do ewidencjonowania zakupów związanych z towarami handlowymi oraz materiałami do produkcji  w KPiR przeznaczona jest kolumna 10. W tej kolumnie podatnik ma obowiązek ująć te towary, którymi obraca i z którym otrzymuje przychód. Ważne jest rozróżnienie między towarem handlowym a materiałami oraz produktami.

Towar handlowy, jest to produkt przeznaczony do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Materiały oraz produkty są to towary przeznaczone do dalszego przerobienia, w wyniku czego powstanie towar handlowy np. tkanina, wypełnienie  plus ozdobne nici z których powstanie ozdobna poduszka. Produkt natomiast jest to rzecz wytworzona przez firmę z zakupionych materiałów-ozdobna poduszka z powyższego przykładu.

Zakup towaru jak i materiałów oraz produktów podatnik, jako koszt bezpośredni zostaje ujęty  w kolumnie 10. Ten rodzaj kosztu, bez względu na przyjęta metodę księgowania kosztów (kasową czy memoriałową) podatnik ma obowiązek zaksięgować w dacie dostarczenia towaru lub w dacie wystawienia faktury, gdyż bardzo często towar przychodzi razem z fakturą zakupową. Trudności z prawidłowym ujęciem w kpir zakupu towarów(materiałów) mogą pojawić się w sytuacji, gdy najpierw przyjeżdża towar handlowy, a dopiero później faktura.

Podatnik w takiej sytuacji ma obowiązek wykazać wartość zakupów, ale nie mając jeszcze faktury zakupowej, powinien sporządzić dokument wewnętrzny w dacie otrzymania towaru, na którym wykazuje ilość zakupionych rzeczy oraz ich wartość. Przyjmuje się, że podatnik dokonując zamówienia, ma wiedze o wartości kupowanych towarów. Taka specyfikacja zakupionego towaru sporządzana przez podatnika powinna zawierać następujące dane:

$11.      Nazwę sprzedawcy.

$12.      Datę otrzymania towaru.

$13.      Ilość, rodzaj oraz cenę (może być szacunkowa jeśli nie jest znana dokładna).

Następnie na podstawie takiej specyfikacji ujmujemy wartość zakupów na podstawie dowodu wewnętrznego (wraz z dołączoną specyfikacją, może być również dołączone zamówienie jeśli jest) w kolumnie 10. Gdy przychodzi już faktura zakupowa, wówczas nie „wyksięgowujemy” dowodu wewnętrznego, a jedynie wykazujemy różnice (jeśli są w wartości) między tym co wykazaliśmy na dowodzie wewnętrznym, a wartością na fakturze zakupowej.

Taką „procedurę” stosuje się najczęściej, gdy dostawa towaru jest w jednym okresie rozliczeniowym (np.w jednym miesiącu), a faktura zakupowa przychodzi w następnym okresie rozliczeniowym. W sytuacji , gdy podatnik wie, że faktura zakupowa dotrze „chwilę” po dostawie towarów (i nie przekroczy czas oczekiwania okresu rozliczeniowego), może na taką fakturę poczekać. Niemniej jednak co do zasady, wyżej opisana procedurę należy dokonywać za każdym razem, gdy najpierw przyjeżdża towar, a później faktura dokumentująca zakup.

Może również w trakcie prowadzenia działalności pojawić się odwrotna sytuacja, czyli po złożeniu zamówienia przez podatnika, najpierw przedsiębiorca otrzymuje fakturę za zakup towarów handlowych (materiałów), a towar zostaje dostarczony załóżmy kilka dni później. W opisanym przypadku, choć może się to wydać proste, ale pojawia się pytanie, czy ujmować fakturę w kolumnie 10, jako wydatek, podczas gdy towarów na magazynie fizycznie jeszcze nie ma, czy poczekać na dostawę zamówienia. Pytanie to nie jest wcale takie błahe, gdyż wątpliwość może budzić fakt zaksięgowania zakupu towarów handlowych w sytuacji, gdy ich faktycznie nie posiadamy. W rozporządzeniu określono, że księgowanie zakupu towarów handlowych i materiałów powinno nastąpić niezwłocznie po ich otrzymaniu, a najpóźniej przed przekazaniem ich do dalszego użytku. Z przepisów wynika zatem, że data otrzymania towaru (materiału) jest odpowiednią datą do ujęcia w kpir. Sprawa jest niestety bardziej skomplikowana, ponieważ są różne interpretacje urzędów skarbowych w tym zakresie, niestety rozbieżne, zatem warto zasięgnąć opinii urzędu skarbowego. Niemniej jednak często datę wystawienia faktury uznaje się za datę ujęcia w kpir.

INDYWIDUALNE SZKOLENIE Z KPIR.

Zapraszamy na indywidualne szkolenie z Książki Przychodów i Rozchodów organizowanej przez EduKadr.pl - Profesjonalne Szkolenia- oprócz tematyki zawartej w "klasycznym" kursie, zajęcia dopasowujemy do Państwa potrzeb szkoleniowych.

cena zajęć indywidualnych do uzgodnienia. Prosimy o kontakt mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy.