Mlody Ksiegowy
Edukadr szkolenia

Księgowanie odsetek od kredytu w książce przychodów i rozchodów.

Przedsiębiorcy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej dość często muszą korzystać z kredytów na rozwój swojej firmy, czy też na sfinansowanie różnego rodzaju zakupów. Niekiedy może pojawić się problem, jak zaksięgować poprawnie odsetki od kredytu.

 

 

Odsetki od kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że kredyt oraz związane z nim odsetki spełniają warunki narzucone przez Ustawę o PDOF.

Po pierwsze musi wydatek ten być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpiecza źródła przychodu (z wykluczeniem art. 23 PDOF, mówiącym o wydatkach, które nie stanowią KUP).

Po drugie należy pamiętać, że do kosztów nie można zaliczyć odsetek naliczonych lecz niezapłaconych lub umorzonych.

Oznacza to, że odsetki będą stanowić koszt uzyskania przychodu, w momencie opłacenia raty kredytu, czyli zapłacenia i samych odsetek. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu w myśl przepisów podatkowych, uważa się dzień wystawienia faktury/rachunku lub innego dowodu na podstawie którego możemy dany koszt zaksięgować.

Podsumowując przedsiębiorca ma prawo na podstawie wyciągu bankowego ująć w kosztach kpir odsetki zapłacone w dacie wystawienia dokumentu. Ważne by podatnik pamiętał, że odsetki stanowią koszt w chwili, gdy zostały opłacone.